Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

Rollen som entreprenör passar honom perfekt och hans råd till alla som verkligen vill ta sina idéer vidare är att sätta igång. Helst redan ikväll. På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet. UU Invest är en av bolagets två första investerare.

Intresset att ta kunskap vidare är en stark drivkraft hos Mamduh Halawa, vd och grundare av Zeeds App, liksom att hitta andra vägar än som terapeut för att nå ut med sin kunskap från psykologutbildningen vid Uppsala universitet. Att det blev en app säger han är mer en tillfällighet. Intresset för hur människor agerar och beter sig, framförallt inom och mellan olika kulturer, har alltid intresserat honom. Med rötter i både Syrien och Finland har han sett det på nära håll.

– Idag finns en ökad efterfrågan på appar inom området psykisk hälsa. Det Zeeds App har lyckats med är att utveckla ett nytt effektivare sätt att automatisera och digitalisera en skalbar tjänst som öppnar möjlighet att arbeta med ett antal olika psykiska hälsoproblem, säger Mamduh.

Byggd på evidensbaserad forskning

Zeeds App fokuserar på långsiktiga positiva vanor och består av en rad olika verktyg som utvecklats utifrån evidensbaserad forskning inom områdena motivation och vaneskapande i hop med övergripande forskning och teorier inom terapiformen ACT.

– Vår produkt är unik. Ingen har tidigare byggt en app inom vårt område baserad på evidensbaserad forskning. Zeeds App vänder sig till unga vuxna med lindrig depressionsproblematik som vill få hjälp att hitta rutiner i sina liv och stöd att omsätta visioner och drömmar till verklighet. Genom att använda appen tydliggör man vad som är viktigt för mig som individ och får redskap att leva mer som man vill.

UU Invest – tidig investerare i Zeeds App

I juni i år tog Mamduh examen vid Uppsala universitet men redan 2019 påbörjades arbetet parallellt med studierna att konstruera appen. Initialt med stöd från bland andra Drivhuset och UU Innovation som var den förmedlande länken vidare till UU Invest våren 2020.

– Vi fick bra kontakt direkt med UU Invest. Det vi presenterade bedömdes lovande och vi fick nödvändigt startkapital för att ta nästa steg – bygga en prototyp, utveckla en solid organisation och dessutom viktig tillgång till expertkompetens. UU Invest har varit en trygg partner som betytt mycket för oss med sin stora kunskapsbas, konkreta råd och erfarenhet både när det gäller projektutveckling och finansiering.

Nyemission planerad hösten 2021

Idag har Zeeds App tre delägare. Teamet består av olika kompetenser och utvecklingstakten i bolaget är hög. Zeeds App och Mamduh har uppmärksammats och prisats i många olika forum av flera olika aktörer. Både inom branschen och bland aktörer inom innovationsnätverken. Under hösten 2021 väntar en nyemission för bolaget som då siktar på att ta in en miljon kronor. Att utvecklingstakten är hög tror Mamduh beror på att det erbjudande Zeeds App har är starkt efterfrågedrivet – något som speglar av sig i produkten och att teamet lärt sig driva företag.

Stärka teamet och addera nya funktioner

– Vi vill växa och bli stora. Utmaningen är att nå ut med appen. Både till privata användare men också till offentliga aktörer för att hitta vägar som gör det möjligt att integrera appen inom till exempel primärvården. På sikt kommer vi att bredda ägandet, ta in fler utvecklare i teamet och addera nya funktioner. Att utveckla bolaget är en kontinuerlig process. Inte minst när det gäller marknadsföring av bolaget och vår idé.

Ta din forskning vidare

Att ta forskning vidare och utveckla sina idéer är en stark rekommendation från Mamduh. Rådet är att börja i kväll och att ta kontakt med UU Invest som han menar är en partner som kan navigera i den akademiska världen och bidra med kunskap, har ett brett nätverk och är en tidig investerare som gör de möjligt att ta idéer vidare på riktigt.

Förverkliga det du tror på

– Det kan kanske se ut som Zeeds App utveckling har gått rakt uppåt hela tiden, men så är det inte. Många har arbetat, det har krävs mycket energi som också skapat ny energi som har krävts för att fortsätta arbetet. För mig är arbetet med Zeeds App också kopplat till en högre vision som hållit mig igång och gett extra energi under hela utvecklingsarbetet. Det är spännande att förverkliga något som man verkligen tror på och tycker är viktigt. Har du en idé. Tveka inte. Kör, säger Mamduh Halawa, vd och grundare Zeeds App.

Här Mamduhs bästa råd för dig som vill ta din idé vidare:

  1. Börja jobba redan i kväll.
  2. Det finns så många idéer som konkurrerar så bestäm dig. Välj det du vill satsa på.
  3. Gå in för jobbet, och jobba intensivt när du har motivation. Det gör det också svårare att dra sig ur projektet längre fram när det kanske går trögare.
  4. Halvdant engagemang räcker inte – då försvinner motivationen.
  5. Du kommer inte att vara generellt glad. Det är arbetsamt och man mår inte alltid bra. Var beredd att jobba – det krävs mycket jobb med en start-up.
  6. Lägg ner många timmar i början. Det är viktigt att du vill göra det här. Så viktigt att det kvalar in på din topp-tre-listan på vad du vill göra i livet.
  7. Var beredd på att det är en uppoffring. För att lyckas måste du offra en hel del och sannolikt kommer det inte att gå vägen.

Läs mer om Zeeds App och forskningen bakom appen.

 

Aktuellt

Visa:

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.