Intervju 21.04.14

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i PÄAB – ett investerarnätverk med över 70 partners. Sedan starten har den erfarna investerargruppen investerat mer än 100 miljoner kronor och ett massivt know-how i sina portföljbolag. Björn har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre. För Björn är pengar i sig inte viktiga. Det handlar istället om vad de gör. Att göra avtryck.

 

För Björn Berg, investerare och vd i investerarnätverket PÄAB – Professionell Ägarstyrning AB, blev mötet med ” Sveriges bästa kapitalförvaltare” som han beskriver Stig Ramel, då vd för Nobelstiftelsen, avgörande för hans syn på investeringar. Stig Ramel blev tidigt Björns mentor och delade med sig av sin investeringsfilosofi och syn på pengars egentliga roll.

– Stig Ramel gjorde starkt intryck på mig och har påverkat min egen investeringsfilosofi. För honom var pengarna i sig inte viktiga. Det viktiga var istället vad de gör och kan åstadkomma. Om pengar är målet kommer man inte att lyckas menade Stig Ramel och jag håller med, säger Björn.

Potential att förbättra världen avgörande

För Björn finns en avgörande faktor som styr investeringsbesluten och som gjorde att han valde att gå med i PÄAB där han sedan åtta år tillbaka är vd. Björns drivkraft och ledstjärna vid investeringsbeslut är att, på något sätt, bidra i den ständigt närvarande och aktuella utmaningen att förbättra världen. Konkret innebär det att vid varje investeringsbeslut fundera över hur man kan göra avtryck och vilket avtryck man vill bidra med.

– PÄAB investerar i tidiga bolag med forskningsanknuten verksamhet. Att medverka i nätverket är ett konkret sätt att nå intressanta bolag. Är man en grupp investerare är det möjligt att arbeta operativt och få inflytande i bolagen utan att riskera ”hus och hem”. Nätverket har erfarenhet som bolagen behöver men sällan har råd att betala för i tidigt skede. För mig är det här samarbetet en möjlighet att med både pengar och engagemang bidra till att göra världen lite bättre. Dessutom har vi roligt när vi jobbar tillsammans och ihop med bolagen, säger Björn.

Investerar pengar och strategiskt know-how

För bolagen innebär en PÄAB-investering en möjlighet att ta nästa steg. Det kan handla om korta punktinsatser eller stöd under längre tid. Det kan också vara handfast stöd i det dagliga arbetet, att utveckla och driva bolaget och bidra i styrelsearbetet.

PÄAB får runt 300 propåer under ett år och väljer att investera i 2-3 bolag. För att hitta bolagen man vill investera i arbetar man med flera olika parametrar och checkpoints. Bolagen måste passa in i PÄAB:s investeringsprofil och ha potential att bidra i arbetet att förändra världen. Och även om allt ser bra ut kan det falla på att magkänslan inte stämmer.

– Vi har en modell som vi arbetar efter när det gäller vilka investeringar vi gör. Den fungerar bra. Men visst kan det vara så att vi missar bolag som är intressanta. Det vi tittar extra mycket på är teamet bakom bolaget, att man är intresserad av att samarbeta, att man vill och kan lyssna, ta del av erfarenhet och ta de steg som krävs för att utveckla bolaget. Som investerare kräver vi styrelseplats i bolaget.

Ödmjukhet inför affärsidén och närhet viktigt

Vid investeringsbesluten är bolagens mål viktiga och att det finns en ödmjukhet när det gäller affärsidén. Att inte ”bli kär i sin affärsidé” är viktigare än man tror enligt Björn eftersom det ibland kan vara något helt annat som bär affärsidén och bolaget framåt än vad man trodde från början. En annan viktig parameter är fysisk närhet – det ska vara möjligt att ses över dagen och ta sig hem igen för till exempel ett brådskande styrelsemöte där det inte går att vänta till nästa inplanerade möte.

– Svåra saker måste man kunna lösa på kort tid. Därför behövs en närhet för att ta tag i och lösa frågor direkt. Den fysiska närheten är viktig. För oss behöver därför ett PÄAB-bolag vara etablerat inom Mälardalen.

Tillräcklig innovationshöjd och storlek på marknaden krävs

Merparten av PÄAB-bolagens verksamhet är sådan att det direkt är den internationella marknaden man siktar mot. Men det är inget krav för en investering. Det viktiga är att bolaget har tillräcklig innovationshöjd och att marknaden är tillräckligt stor. Investeringen handlar i slutänden om en möjlighet till avkastning och bra återinvestering av investeringen.

– Vanligtvis handlar en första investering om 1-5 miljoner kronor och vår första investeringsplan i bolagen omfattar både en första investering och den första följdinvesteringen. Riktmärket för oss är att äga 10-30 procent av bolaget.

Medinvesterare alltid intressant

Medinvesteringar är alltid intressant för PÄAB som helst gör investeringar tillsammans med andra aktörer. Investeringar tar tid och att hjälpas åt och göra en ansvarsfördelning inför beslutet är alltid en fördel som Björn ser det. Att också få tillgång till mjuk finansiering stämmer fint in med PÄAB:s investeringsfilosofi. Och ett sätt att dryga ut den hårda investeringen.

– Vi samarbetar ofta och gärna med ALMI Invest när det gäller de legala aspekterna, UU Invest som tidigt investerar i intressanta bolag och andra affärsänglar och investerarnätverk. När det gäller UU Invest är deras långsiktiga syn på sina investeringar och deras roll som första investerare i bolagen oerhört värdefull. De vet att det tar tid. Dessutom är en investering från UU Invest en bra signal när bolagen diskuterar affärer längre fram. Den ger trygghet och signalerar långsiktighet, något som alltid är betydelsefullt vid förhandlingar med kunder och partner.

Plan för exit från start

En gyllene regel för Björn och investerarnätverket PÄAB, och det man planerar för, är att utveckla bolaget så att en exit är möjlig efter ca 7 år. En uttalad tanke och målsättning vid investeringstillfället.

– Vi har en ledamot i styrelsen som följer frågan som egentligen handlar om värdebyggandet i bolaget. Det är viktigt. Annars finns en risk att frågan om exit glöms bort. För oss innebär en exit antingen att bolaget blir uppköpt och därmed säljs alla aktier, eller att bolaget gör en börsintroduktion.

Men innan exit ska mycket hända i bolagen. För Björns del är den fråga han brinner mest för den som handlar om affärsutveckling – hur man omsätter teknik till affärer.

Hur gör man tekniken köpbar för kunden?

– Ja, det är en fråga jag verkligen går igång på. Det handlar ju om att kunna beskriva för kund vad eller vilka problem som tekniken löser hos kunden, och hur man paketerar så att kunden kan köpa enkelt och logiskt . Eller formulerat så här – hur gör man tekniken köpbar. En fråga som Björn Berg konkret arbetar med i Ngenic AB, ett PÄAB-bolag där han är vd.

Läs mer om investerarnätverket PÄAB.

Aktuellt

Visa:

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.