Framgångsrik samverkan ger resultat

Med olika roller och spetskompetens arbetar de mot samma övergripande mål – att bidra i Uppsala universitets arbete att ta forskning vidare och nyttiggöra kunskap i samhället. Möt Gunilla Lundmark, vd UU Invest och Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation, när de tillsammans summerar året som gått, berättar om samarbetet och sina planer och förhoppningar för 2022.

 

Att kort beskriva hur UU Innovation och UU Invest arbetar ihop är nästan omöjligt. Men samarbetet är avgörande och rollerna tydliga.

UU Invest är universitetets holdingbolag med uppgift att investera i idéer, projekt och bolag som bygger på forskning och kunskap genererade vid Uppsala universitet. UU Innovations roll är att inspirera och visa vägar framåt för forskare och studenter som vill omsätta sina forskningsresultat och idéer till användbara lösningar, och att erbjuda praktiskt stöd för att utvärdera och utveckla idéernas bärkraft. Där potentialen finns – möts de båda aktörerna ibland i gemensamma projekt. Och när sedan idéerna tar fart är UU Invest ofta första investerare i de bolag som skapas.

Ett resultatrikt år för UU Innovation

När Malin Graffner Nordberg tar en titt i backspegeln och summerar 2021 gör hon det med orden fantastiskt och spännande.

– 2021 har varit ett fantastiskt år. Vårt arbete har gett positiva och spännande resultat och vi har utvecklat både våra erbjudanden till forskare och studenter och gjort nya insatser för att nå ut. Extra roligt är de nya dialoger vi fått till stånd med forskningsledare på olika institutioner, som handlat om både nyttiggörande av forskningsresultat och hur obalansen i idéflödet kan minska. En dialog som skapat nyfikenhet, ökat våra kontaktytor, samt ökat inflödet av idéer under året, säger Malin.

Fokus för Malin och hennes team har också varit att väcka nyfikenhet och sänka trösklarna in till stödet. Nytt för året är exempelvis ett enkelt självtest som hjälper forskare att identifiera vad de skapar i sin forskning som har potential att kunna vara användbart även utanför den närmaste forskningsmiljön.

Framgång föder framgång

Att UU Innovations arbete har varit framgångsrikt, nått ut och skapat ökat intresse hos forskare och studenter att bidra till nya eller bättre lösningar på olika behov i samhället, skapar möjligheter för Gunilla Lundmark och medarbetarna på UU Invest att vässa sitt arbete – och som första investerare gå in i bolagen på väg mot marknaden.

– Ja, jag gläder mig verkligen åt UU Innovations fina arbete och ger en eloge till medarbetarnas insatser och fina kompetens, säger Gunilla.

Investeringar i nya intressanta bolag

Även för UU Invest har 2021 varit ett framgångsrikt år med ett starkt positivt resultat.

Strike Pharma, Disruptive Pharma , MM18 Medical och Rarity Bioscience är fyra nya bolag som adderats i portföljen.

– Eftersom vi arbetar i en ”evergreen-struktur” där avkastning på gjorda investeringar är grunden för kommande investeringar, ger det ett bra utgångsläge framåt med nya investeringar i de bolag som är på gång. Vi står tryggt och säkert. Under 2021 har vi gjort ett 20-tal investeringar och dubblerat vårt investeringskapital. Vi har även ökat vårt arbete att nå ut till andra investerare för såväl för saminvesteringar som investeringar i senare faser. Under året har vi också startat arbetet för att berätta och kommunicera mer om vår verksamhet, våra bolag och framförallt om de forskare och studenter som startat bolag för att ta sin forskning vidare. Förhoppningen är att det ska inspirera fler att göra samma sak. Så uppmaning är – följ oss och låt dig inspireras av andras råd och erfarenhet, säger Gunilla.

Ökat intresse för portföljbolag från investerare

2021 menar Gunilla också har varit ett år där intresset att investera i tidiga bolag ökat och där tillgången på riskkapital ökat både hos affärsänglar och större investerare. Något som resulterat i ett större intresse för att investera i UU Invests portföljbolag. Glädjande menar Gunilla som ser det som en kvalitetsstämpel som stärker universitetets holdingbolags attraktionskraft och ökar intresset att investera i bolagen. Under året har UU Invest och Beijerstiftelsen även intensifierat sitt samarbete för att med start 2022 öka förutsättningarna att finansiera och kommersialisera nya forskningsidéer.

Projektbolaget - en möjlighet att låta idéer växa till bolag

Även om rollerna för UU Innovation och UU Invest är tydliga samarbetar man i några gemensamma projekt i UU Invests projektbolag Uppsala universitet Projekt AB. Här återfinns bolagen med de lovande idéerna som inte riktigt är mogna för bolagsbildande.

Samarbetet innebär en fin möjlighet för både UU Innovation och UU Invest att följa och stödja idéerna. Projekten ges tid att finslipa sin affärsidé och via erfarna konsulter testa sitt erbjudande, analysera målgrupp och marknad och inte minst bygga ett team med rätt kompetens. När tiden är mogen kan projekten sedan övergå i ett bolag som UU Invest eventuellt kan investera i. Två exempel på idéer som fått mogna är Strike Pharma och Rolling Optics, två bolag som UU Invest investerat i.

Viljan stor att öka insatserna 2022

För 2022 är planerna för Malin och Gunilla på plats och arbetet igång. Som en röd tråd genom både UU Innovation och UU Invest arbete löper en stark vilja att öka insatserna för att nå fler forskare och studenter och med sina erbjudanden bidra till att fler vill ta sin forskning vidare till samhället. Att det ena inte utesluter det andra är ett annat budskap båda står bakom. Att ta sin idé vidare, ta forskningen vidare till samhället innebär inte att tiden som forskare är över. Tvärtom. Det skapar nya intressanta möjligheter.

Lite mer konkret vill Malin och Gunilla se det här hända under 2022:

Malin: Jag är spänd av förväntan inför året och hoppas kunna konstatera att vi verkligen  hittat en form för att effektivt nå ut till nya forskare och studenter med vårt erbjudande. Vi har tagit fram en tydligare utflödesstrategi för de projekt vi stöttar som jag hoppas vi kan se positiva resultat från redan under 2022, bland annat ska vi arbeta tydligare med hållbarhetsfrågor, vikten av att ha ett team kring sitt projekt och av att vässa kommunikationen av projektet för att skapa ett större intresse för det. Mot den bakgrunden är min fasta förhoppning att vårt arbete ska leda till att UU Invest kan göra fler nyinvesteringar än vanligt under året.

Gunilla: Under 2022 vill jag att vi dubblerar antalet nya investeringar. Jag vill öka antalet projekt som vi engagerar oss i och vill att vår verksamhet expanderar så att vi med hjälp av de investeringar vi redan gjort ökar avkastningen – för att kunna investera i fler bolag. Jag hoppas också att vi når ut till fler studenter än idag och att vi under året investerar i fler bolag som startas av studenter.

Läs mer här om UU Innovation och UU Invest. 

 

På LinkedIn kan du läsa mer om UU Invest och våra portföljbolag. För senaste nytt – följ oss gärna.

Aktuellt

Visa:

Maryam Poorafshar SampleFacts

Avancerad blodinsamling i ny design och nytt material

Bara en droppe blod är vad som behövs för att möjliggöra olika analyser i ett blodprov med hjälp av SampleFacts nytänkande lösning – som inte är ett blodrör utan ett smart papperskort med ett unikt dubbelt membran. Bloddroppen separerar i två fraktioner, celler och plasma, på ett och samma kort – prover som i torkat skick öppnar nya möjligheter för forskare, vården och enskilda patienter. Möt bolagets vd Maryam Poorafshar som siktar på ett snabbt fortsatt utvecklingsarbete.

Fredrik Swartling

Ny möjlig behandlingsmetod där ingen hjälp finns att få idag

Att förstå hur elakartade hjärntumörer uppstår och utveckla ny möjlig behandling står i fokus för Fredrik Swartling, lektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet och hans forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet. Siktet är inställt på att med stöd av ett stamcellsprotein utveckla en möjlig klinisk behandling riktad mot de celler som man bedömer bidrar och orsakar återfall hos både barn och vuxna vid malign hjärntumör.

Karl Grinnemo AVulotion

AVulotion – Ny metod att behandla konsekvenserna av hjärtinfarkt och förhindra hjärtsviktsutveckling.

En möjlighet att behandla en av våra folksjukdomar på ett helt nytt sätt står i fokus för Karl-Henrik Grinnemo och teamet på AVulotion. Det handlar om hjärtat och en ny metod att behandla konsekvenserna av en hjärtinfarkt och förhindra hjärtsviktsutveckling. Mycket av utvecklingsarbetet är klart och även om en hel del arbete återstår är planen att redan inom de närmaste åren kunna erbjuda ny förbättrad vård vid behandling av hjärtinfarkt.

Liza Löf Readily

Readily utvecklar nytt snabbtest med hög känslighet

Readily med Liza Löf i spetsen utvecklar ett helt nytt snabbtest som har samma höga känslighet som dagens PCR-tester. Tekniken är ursprungligen utvecklad av forskare på Ulf Landegrens lab i Uppsala och baseras på padlock probes eller så kallade hänglåsprober. Arbetet går snabbt och redan 2024 vill man erbjuda det som ett forskningstest och som ett diagnostiskt CE-märkt test 2027 för användning på bred front.

Screenshot with data from FUHS year book of 2023

FUHS årsbok 2023

FUHS, föreningen universitetsholdingbolag i Sverige årsbok för 2023 är här. I årsboken presenteras data från vad de samlade insatserna från universitetsholdingbolagen har inneburit i antal bolag, följdinvesteringar och genererade arbetstillfällen för Sverige.

Mateo Santurio UU Invest

VentureChallenge är tillbaka – 2024 års utlysning öppnar snart!

Efter en lyckad premiär förra året startar nu ansökningsperioden för VentureChallenge 2024. Mateo Santurio, Investment Manager, UU Invest och teamet på UU Innovation är redo och ser fram emot nya intressanta projekt och idéer sprungna ur forskningsresultat från Uppsala universitet

Joel Bollö ny vd för Mind Intelligance Lab

Joel Bollö – Ny VD för Mind Intelligence Lab

Uppsala universitet Invests portföljbolag Mind Intelligence Lab erbjuder teknik som gör det möjligt att i tidigt skede upptäcka och bedöma hotfull kommunikation och riskprofiler. Nu tar Joel Bollö över rollen som vd i bolaget.

Ida-Maria Sintorn portrait

SimSearch – Nytt kraftfullt verktyg i arbetet med biologiska mikroskopsbilder

Ida-Maria Sintorn utvecklar, tillsammans med sina kollegor inom projektet SimSearch, ny teknik för bildbearbetning av mikroskopibilder. Fokus är att göra det enklare, snabbare och säkrare för forskare att välja relevant information ur stora mängder data.

Tobias Sjoblom - SIA

SIA – En mer effektiv immunterapibehandling med ny biomarkör

Tobias Sjöblom är prefekt för Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och leder en forskargrupp inom cancerprecisionsmedicin. Via medel i höstens utlysning av VentureChallenge har Tobias och hans forskargrupp kunnat fullfölja patentansökan för en ny biomarkör.

CEO of HyEnGen Oscar Verho

HyEnGen – banbrytande forskning för hållbar energiproduktion

Oscar Verho och hans forskningsnätverk har siktet inställt på att skapa effektivare sätt att producera bränslen från vatten. Vägen dit går via ett avancerat tvärvetenskapligt utvecklingsarbete och en hållbar och effektiv elektrod med potential att göra grön vätgasproduktion mer kostnadseffektiv.

Collaboration graphic visual. Teamwork graphics. Image by pch.vector on Freepik

Från forskning till affär – samarbetet mellan UU Innovation och UU Invest förkortar tiden till marknaden

UU Invest huserar ditt projekt så att du kan knyta nödvändiga avtal med samarbetspartners, anställa nyckelpersoner för att utreda eller utveckla konceptet. Men även hjälpa till ”hands on” i förhandlingar och strategiarbete.

Matteo, en av Paperhives grundare.

AI effektiviserar evidensbaserade kliniska beslut

PapersHive är ett av UU Invests ca 55 portföljbolag. Med en AI-baserad sökteknologi samlar bolaget information från samtliga medicinska databaser på ett och samma ställe.

Susanne_Bredenberg

Nytt bildanalysverktyg för cancerdiagnostik ska göra det lätt att göra rätt

För att säkra en god vård och behandling av cancerpatienter kan automatiserad bildanalys komplettera manuell cancerdiagnostik.

Nikos_Thumb

Svensk infektionsforskning bakom nytt antibiotikatest

Nikos Fatsis-Kavalopoulos VD för RX Dynamics AB berättar om CombiANT®, en uppgradering av petriskålen för att testa kombinationsbehandlingar med hjälp av artificiell intelligens.

Alina_Castell_Thumb

Att våga gå sin egen väg. Alina Castell om ny cancermedicin.

Alina Castell berättar om MyCural Therapeutics och nya behandlingsmöjligheter av aggressiva cancertyper. UU Invest hjälper till att resa kapital i projekt från Karolinska Institutet.

Lisa-Kaati

Mind Intelligence Lab: Bolaget som kan stoppa våldsbrott innan de inträffar

Bolaget Mind Intelligence Lab ska ta in kapital via nyemission. Läs intervju med Lisa Kaati, grundare och forskningschef i bolaget.

Emelie_Thumb

Symptoms: Hur mår du idag?

Om Symptoms Europe och arbetet med att förenkla och förbättra patientens och läkarens dialog. En intervju med Emelie Gustafson, VD.

Andreas Hellander, Scaleout

Ledande aktör inom EU när det gäller federerad maskininlärning som skyddar egen data. Nu investerar UU Invest i Scaleout

– Det vi erbjuder är en mjukvaruplattform som möjliggör federerad maskininlärning i stor skala, säger Andreas Hellander vd Scaleout.

Lennart Sör, Robin Johansson, Optima Planta

Resurseffektiv odling med maskininlärning och aeroponik. UU Invest investerar i Optima Planta

– Optima Planta är i en spännande fas. Utmaningen är att bredda vårt sortimentet, finslipa och vidareutveckla tekniken och skala upp vår verksamhet. Möt bolagets vd Lennart Sör och affärschef Robin Johansson, Optima Planta.

Fabian2IMG_5871

Digital plattform med potential – UU Invest investerar i Storesprint

– Vi erbjuder ett smart, överskådligt system som är lättarbetat och ger alla info och överblick i den dagliga driften, säger Fabian Haglund, vd Storesprint.

Leif1

Digitalt utbildningsverktyg – nyckel till ökad hållbarhet

Siktet är inställt på ett akut globalt problem – hållbarhet. Med ett nytt didaktiskt verktyg vill Leif Östman skapa förståelse, engagemang och hopp hos elever och lärare runt om i världen.

Mamduh Halawa

Att leda

KRÖNIKA #4. Att peka mot slutmålet är inte samma sak som att bestämma alla delsteg mot det. Krönika #4 signerat Mamduh Halawa handlar om ATT LEDA.

Sara Mangsbo
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Immunonkologi
Foto Mikael Wallerstedt
BILDEN ÄR FRIKÖPT AV UPPSALA UNIVERSITET

Vad gör man när man är nyfiken?

KRÖNIKA Din innovation och din produkt formas av det du möter. Så gå ut och våga. Det är din tur nu! Inspireras av krönika signerat Sara Mangsbo, Universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Immunonkologi, Uppsala universitet och entreprenör med inriktning på cancervaccin och immunterapi.

stardots-163-1 Daniel Petrini vd Stardots

Kraftfull digital hälsoplattform öppnar för individbaserad behandling

Parkinsons sjukdom står i fokus för Daniel Petrini och teamet på Stardots. Med en ny digital hälsoplattform är förhoppningen att radikalt förbättra behandlingen av den komplexa sjukdomen.

helena-danielsonxx630

Nyfikenhet och vetgirighet är drivkraften framåt

Helena Danielson vill veta varför och använda all sin kunskap inom kemi och biokemi för att hitta svar. Utbildning är hennes första prioritet, Högt upp på agendan står också att utveckla läkemedel där de saknas och förbättra de vi redan har. 

Mamduh Halawa

Bygg produkten i korridoren – inte studentrummet

KRÖNIKA#3 Idéer som tar sig till produktstadiet har ofta en gemensam nämnare – de skapas i hög grad tillsammans med kunden som ofta är i kontakt med produkten långt innan den är färdig.

Micke_2

Handelsbanken Uppsala City Innovationsstiftelse tackar för sig

Efter mer än 250 utdelade stipendier och 18 års arbete avslutar stiftelsen nu sitt arbete. Att flera av stipendiaterna arbetar på framgångsrika innovativa Uppsalabolag gläder Micael Lindström, kontorschef Handelsbanken Uppsala City.

Linus Bosaeus

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Mamduh Halawa

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Mamduh Halawa

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Mamduh Halawa

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

IPF

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Maria Strömme

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Gunilla Lundmark

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

press-mobile-app-04-4daed6e2

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Björn Berg

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Sara Thorslund

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Azel Lundwall

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.