Nyhet 23.05.23

Utlysning av startkapital samt ett startpaket för kommersialisering

Upp till 500 KSEK för din forskningsbaserade affärsidé.

Nu genomför UU Invest i samarbete med UU Innovation en utlysning av startkapital med upp till 500 KSEK för din forskningsbaserade affärsidé. Genom att söka projektmedel har du möjlighet att fokusera på ditt forskningsområde medan vi tillhandahåller kapital och kompetens för att tillsammans med dig utveckla din affärsidé.

Forskningsområden att söka projektmedel för

Livsvetenskaper/hälsa

Utlysningen strävar efter att stödja utveckling och kommersialisering av innovativ forskning inom:

 • Medicinteknik
 • Industriell bioteknik
 • Läkemedel för att stimulera utvärdering av idéer som exempelvis kan leda till utveckling av ny medicinsk behandling, förebyggande av sjukdomar, diagnostiska metoder
 • Ny medicinsk teknik

AI och Data

Utlysningen strävar efter att stödja utveckling och kommersialisering av tillämpningar för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning inom teknik och naturvetenskap, medicin och farmaci samt humaniora och samhällsvetenskaperna.

Särskilt fokus läggs på tillämpning där AI nyttjas för att lösa viktiga samhällsutmaningar och stärka den svenska konkurrenskraften. Som exempelvis följande:

 • Behandling av kroniska sjukdomar
 • Bekämpa klimatförändringar
 • AI-lösningar inom språkmodeller, för svenska språket och inom juridik
 • Effektivisering inom offentlig och privat sektor
 • Ökad digital omställning för svensk industri och infrastruktur

Fossilfri energi

Utlysningen strävar efter att stödja utveckling och kommersialisering av innovativ forskning bestående av:

 • utveckla produkter eller tjänster bestående av hårdvara, mjukvara eller affärsmodeller som bidrar till att påskynda övergången från användning av fossila bränslen till hållbara system, inklusive energiomvandling, lagring, distribution och produktion.

Projektet bör beakta de påbörjade infrastruktursatsningarna i samhället samt eventuella livscykler för föreslagna produkter.

Vem är VentureChallenge till för?

Du som har en klar idé och en lösning som är bättre än tillgängliga inom de ovan angivna forskningsområden. Dessutom bör du ha gjort ”proof of principle” av ditt koncept. Din lösning behöver inte vara paketerad i en prototyp.

Du behöver vara anställd vid Uppsala universitet och äga rättigheter till kommersialisering av din uppfinning. Du behöver kunna avsätta tid till projektet men behöver inte bli VD i framtida bolag.

Villkor för VentureChallenge

Projektet ska vara skalbart och möjligt att kommersialisera. Ditt projekt kan inte vara kopplat till ett redan startat företag. Projektmedlen är avsedda för tydliga utvecklingssteg mot kommersialisering. Därmed kan inte medlen nyttjas inom grundforskning eller tillämpad forskning utan ambitioner att kommersialisera.

Som sökande av utlysningen ska du vilja ha UU Invest som partner och medgrundare i ett framtida bolag. Leder projektet till en bolagisering blir UU Invest en minoritetsägare i bolaget.

Vad ingår i VentureChallenge?

Finansiering ges som längst under två år och upp till 500 KSEK. Detta kan kombineras med andra finansieringskällor och bidrag. UU Invest kan utöver det initiala ägarskapet finansiera mer kapital vid bolagisering.

UU Invest bidrar utöver finansiering även med:

 • Utforma en affärsstrategi
 • Hjälp i förhandlingar med leverantörer, presumtiva kunder eller intressenter
 • Hitta bidragsmedel och övrig finansiering
 • Hjälp att teamkomplettera och hitta externa rådgivare

Sökande av VentureChallenge kan ansöka om finansiering för följande:

 • Lön för sökande, anställda eller projektkonsulter på alla bemanningsnivåer
 • Driftskostnader som förbrukningsvaror, material, utgifter som rör prövningar etc.
 • Utrustning som krävs för projektet
 • Kommunikationsinsatser
 • Konferensdeltagande
 • Resekostnader
 • Legala och IPR relaterade kostnader

Vid en framtida uppstart av bolag ingår även ett startpaket som innehåller följande:

 • Grundläggande avtal och handlingar
 • Rådgivning vid bolagsbildning
 • Rekrytering av lämpliga ledamöter till styrelse
 • Uppstart av redovisnings – och rapportering

Vilka kriterium utvärderas ansökningar utifrån?

Utvärdering genomförs av UU Invests ledning med hjälp av sakkunniga inom de angivna forskningsområdena. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterium:

 • Innovationshöjd och potentiell inverkan i värdekedjan
 • Huvudsökandes kompetenser, meriter och forskningsbakgrund
 • Medsökandes specialkompetenser och bidrag till projektet
 • Projektets kommersiella potential och skalbarhet
 • Möjlighet att skydda idén genom exempelvis patent

När kan du söka till VentureChallenge?

Ansökan öppnar den 22 maj 2023 och stänger den 30 juni 2023

tidslinje venturechallenge

Vilka språk kan jag ansöka med?

Svenska och engelska

Hur går ansökningsprocessen till?

Ansökningarna utvärderas fram till 31 augusti. Under utvärdering ombeds du presentera ditt projekt hos UU Invest.

Sökande meddelas om beslut den 22 september 2023. Startdagen är den 1 oktober 2023.

Har du frågar om VentureChallenge?

Kontakta Mateo Santurio på: mateo.santurio@invest.uu.se

Behöver du hjälp med din ansökan? Kontakta UU Innovation för tips och råd här:

Livsvetenskaper/hälsa: frida.johnson@uu.se

AI och data:  nhils.forslund@uu.se

Fossilfri energi:  ingrid.ajaxon@uu.se

Ansökan till VentureChallenge öppnar den 23 maj och stänger den 30 juni.

Aktuellt

Visa:

Svensk infektionsforskning bakom nytt antibiotikatest

Nikos Fatsis-Kavalopoulos VD för RX Dynamics AB berättar om CombiANT®, en uppgradering av petriskålen för att testa kombinationsbehandlingar med hjälp av artificiell intelligens.

Att våga gå sin egen väg. Alina Castell om ny cancermedicin.

Alina Castell berättar om MyCural Therapeutics och nya behandlingsmöjligheter av aggressiva cancertyper. UU Invest hjälper till att resa kapital i projekt från Karolinska Institutet.

Lisa Kaati Mind Intelligence LaB

Mind Intelligence Lab: Bolaget som kan stoppa våldsbrott innan de inträffar

Bolaget Mind Intelligence Lab ska ta in kapital via nyemission. Läs intervju med Lisa Kaati, grundare och forskningschef i bolaget.

Symptoms: Hur mår du idag?

Om Symptoms Europe och arbetet med att förenkla och förbättra patientens och läkarens dialog. En intervju med Emelie Gustafson, VD.

Andreas Hellander, Scaleout

Ledande aktör inom EU när det gäller federerad maskininlärning som skyddar egen data. Nu investerar UU Invest i Scaleout

– Det vi erbjuder är en mjukvaruplattform som möjliggör federerad maskininlärning i stor skala, säger Andreas Hellander vd Scaleout.

Lennart Sör, Robin Johansson, Optima Planta

Resurseffektiv odling med maskininlärning och aeroponik. UU Invest investerar i Optima Planta

– Optima Planta är i en spännande fas. Utmaningen är att bredda vårt sortimentet, finslipa och vidareutveckla tekniken och skala upp vår verksamhet. Möt bolagets vd Lennart Sör och affärschef Robin Johansson, Optima Planta.

Digital plattform med potential – UU Invest investerar i Storesprint

– Vi erbjuder ett smart, överskådligt system som är lättarbetat och ger alla info och överblick i den dagliga driften, säger Fabian Haglund, vd Storesprint.

Digitalt utbildningsverktyg – nyckel till ökad hållbarhet

Siktet är inställt på ett akut globalt problem – hållbarhet. Med ett nytt didaktiskt verktyg vill Leif Östman skapa förståelse, engagemang och hopp hos elever och lärare runt om i världen.

Att leda

KRÖNIKA #4. Att peka mot slutmålet är inte samma sak som att bestämma alla delsteg mot det. Krönika #4 signerat Mamduh Halawa handlar om ATT LEDA.

Vad gör man när man är nyfiken?

KRÖNIKA Din innovation och din produkt formas av det du möter. Så gå ut och våga. Det är din tur nu! Inspireras av krönika signerat Sara Mangsbo, Universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Immunonkologi, Uppsala universitet och entreprenör med inriktning på cancervaccin och immunterapi.

Kraftfull digital hälsoplattform öppnar för individbaserad behandling

Parkinsons sjukdom står i fokus för Daniel Petrini och teamet på Stardots. Med en ny digital hälsoplattform är förhoppningen att radikalt förbättra behandlingen av den komplexa sjukdomen.

Framgångsrik samverkan ger resultat

Möt Gunilla Lundmark, vd UU Invest och Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation. Med olika roller och spetskompetens arbetar de mot samma övergripande mål – att bidra i Uppsala universitets arbete att ta forskning vidare och nyttiggöra kunskap i samhället.

Nyfikenhet och vetgirighet är drivkraften framåt

Helena Danielson vill veta varför och använda all sin kunskap inom kemi och biokemi för att hitta svar. Utbildning är hennes första prioritet, Högt upp på agendan står också att utveckla läkemedel där de saknas och förbättra de vi redan har. 

Bygg produkten i korridoren – inte studentrummet

KRÖNIKA#3 Idéer som tar sig till produktstadiet har ofta en gemensam nämnare – de skapas i hög grad tillsammans med kunden som ofta är i kontakt med produkten långt innan den är färdig.

Handelsbanken Uppsala City Innovationsstiftelse tackar för sig

Efter mer än 250 utdelade stipendier och 18 års arbete avslutar stiftelsen nu sitt arbete. Att flera av stipendiaterna arbetar på framgångsrika innovativa Uppsalabolag gläder Micael Lindström, kontorschef Handelsbanken Uppsala City.

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.