Intervju 21.04.14

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Sedan starten 1995 har Uppsala universitets holdingbolag investerat i fler än 100 bolag och är idag en avgörande aktör och tidig investerare i idéer och bolag som nyttiggör forskning som kommer samhället till godo. 2020 bytte bolaget namn till UU Invest AB. Ett namn som Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB, menar bättre speglar bolagets uppdrag – att omsätta idéer och forskning från Uppsala universitet till framgångsrika affärer och företag.

 

 

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa och hon beskriver UU Invests roll som en katalysator som i ett tidigt skede aktivt stöttar forskare att gå vidare med forskning och idéer.

– Man kan beskriva vårt arbete som en ”startmotor ” för forskare som befinner sig i gränslandet mellan att ta sin forskningsidé vidare, starta bolag eller jobba vidare med idén och finslipa den i ett projekt innan man tar beslut om nästa steg. Vår roll är omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag. Vi investerar tidigt i bolag  och bidrar med viktig kompetens, nätverk och erfarenhet.

Komplexa utmaningar kräver ofta tvärfunktionella lösningar

Sett ur ett längre perspektiv menar Gunilla att UU Invests arbete till stor del handlar om att stärka Sverige genom att se till att framgångsrik forskning tas vidare och att vi som land hänger med, stärker vår kompetens och klarar att leverera lösningar på stora samhällsutmaningar som vi står inför. Utmaningar där lösningarna ofta är komplexa och där det krävs kompetens från flera olika forskningsområden. Ett exempel på sådant tvärfunktionellt utvecklingsarbete är nya läkemedel som ofta inte bara handlar om ett nytt ”piller” utan också ofta om nya diagnostikverktyg med mjukvara.

Uppsala universitet levererar spetskompetens och excellens

– Den bredd som Uppsala universitet står för är extra betydelsefull. Här finns spetskompetens och excellens inom många olika vetenskapsområden som gör oss rustade att lösa mer komplexa utmaningar. Kunskap som är bra för samhället. UU Invests roll är att investera kapital för att omsätta idéer och forskning till framgångsrika affärer och tjäna pengar som kan investeras igen för att utveckla ännu fler bolag.

Utmaningen är att säkerställa ett fortsatt högt idéflöde från universitetet och att Uppsala universitetet i sin tur fortsätter att attrahera duktiga studenter och forskare.

Tidig investerare i en framgångsrik ”evergreen-struktur”

– För UU Invest handlar det om att fortsätta vässa vårt erbjudande så fler forskare känner till oss och hur vi kan bidra i deras arbete att ta forskning vidare. Som tidig investerare är vi med från start och gör sedan ett antal upprepade investeringar. När det sedan är dags för exit använder vi pengarna i nya investeringar i nya bolag. Det skapar ett ekosystem, en ”pay it-forward kultur” som gör det möjligt att lyfta fler innovativa idéer och ta spetsforskning vidare till samhället.

När det gäller slutsatserna i den statliga utredningen ”Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor” ser Gunilla inga fördelar för holdingbolagen. Tvärtom.

Risk för minskat idéflöde med ny utredning

– Förslaget att ta bort investeringsmandatet för holdingbolagen innebär stor risk att man missar idéer och forskning med spets från de stora bredduniversiteten som är avgörande för att vi som samhälle på allvar ska kunna ta oss an de utmaningar vi står inför, utmaningar som kräver kunskap som vi riskerar att missa om idéflödet in i innovationsstödsystemen minskar.

Börsvärden på flera miljarder

Sedan starten 1995 har UU Invest investerat i mer än 100 bolag. Många är idag börsnoterade med flera miljarder kronor i börsvärde. Bioarctic, Q-linea och Rolling Optics är bara tre av dem.

Men det är inte alltid forskaren själv som tar sin idé vidare.

Alla vill se smarta idéer förverkligade

– Nej, så är det. Alla varken vill eller kan vara drivande i det arbetet. Det är naturligt, men de smarta idéerna vill de flesta se förverkligas. Därför hjälper vi också till att hitta projektledare som kan ta idéerna framåt. I vår roll ingår att hitta kompetens och skapa nya samarbeten. Det viktiga är att forskning och idéer som vi behöver för att lösa stora utmaningarna kommer samhället till godo, säger Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB.

Här kan du läsa en av flera debattartiklar som publicerats med anledning av den pågående Innovationsutredningen.

Läs mer om FN:s Globala Mål.

Är du forskare eller investerare som vill veta mer om vår verksamhet, kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Aktuellt

Visa:

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.