Intervju 21.04.14

Smart teknik effektiviserar energisystem

I sin roll som Nordens största oberoende aggregator på elmarknaden erbjuder Ngenic smarta digitala lösningar och styrsystem som effektiviserar distribution och konsumtion av el och fjärrvärme. Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för bolaget som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i Ngenic som tillsammans med sitt team tar bolaget till börsen under 2021.

 

Utmaningarna inom energisektorn är många, stora och akuta. Fokus i förändringsarbetet är ett mer flexibelt energisystem som klarar ett ökande behov av el, har tekniken som krävs för att minska den totala energiförbrukningen och en bättre förmåga att också effektivt kunna lagra och distribuera el från förnybara energikällor.

– Det är ett stort och nödvändigt förändringsarbete som pågår inom energisektorn och behovet av våra tjänster växer snabbt. Samhället behöver lösningar som ser till att det finns tillräcklig effekt i systemet. Samhällskostnaden blir enorm om elbrist innebär utebliven produktion för kunderna, säger Björn Berg, vd Ngenic.

Flexibilitet med smart styrsystem

Ngenics smarta digitala lösningar är kraftfulla verktyg i arbetet att energieffektivisera och styra elförbrukningen på ett nytt sätt. Målgruppen är privatpersoner, fastighetsägare och energileverantörer. Med hjälp av bolagets styrsystem skapar man flexibilitet i energisystemet och kan matcha optimal konsumtion med god tillgång i systemet.

Avgörande för bolagets framgång och roll i digitaliseringen av energisystemen är att man lyckats med utmaningen att göra tekniken köpbar för de olika kundgrupperna. Bra teknik säljer aldrig sig själv menar Björn. Nyckeln är att hitta kundens motiv, förstå problemet och varför det viktigt att hitta en lösning.

Avgörande att tekniken är köpbar

– För att göra teknik köpbar behöver man omvandla, förpacka och presentera sitt erbjudande och berätta hur tekniken kan lösa kundens problem. Kunden måste känna och uppleva att vi som leverantör har förmåga att erbjuda kunden en lugn vardag. Något som är extra viktigt när man som vi agerar i en trygghetsbransch. Det är alltid en utmaning att ersätta gammal teknik och kunna förklara varför man måste byta väg och hur den nya tekniken kan hjälpa till att få bukt med problemen man har idag.

Som Björn ser det är det också betydelsefullt att bolaget blir känt och uppfattas som en viktig aktör inom sin bransch.

Olika kompetens ger ett kraftfullt team

En annan faktor som varit avgörande för Ngenics utveckling och position på marknaden idag enlig Björn är teamet. Ledstjärnan för bolaget är ett team med olika kompetenser som inte är för homogent. Ett ”tuggmotstånd” i positiv anda behövs i en grupp och det är viktigt att alla i teamet vill och vågar säga vad de tycker.

– Det är också viktigt att alla i teamet förstår och gillar den typ av bolag man jobbar i. Det handlar om mental inställning och hur man jobbar tillsammans. I vårt fall är det också viktigt att vilja jobba mot en bra framtid tillsammans med framtida belöning via optioner. Det är också viktigt att alla kan hjälpas åt -”någon annan” jobbar inte här.

Björn beskriver Ngenic som familjärt – att på ett bra sätt kombinera arbete med familj är viktigt. Man ordnar aktiviteter där hela familjen bjuds in och är med. Att vara tydlig med att alla är olika och acceptera och respektera varandra är en annan viktig del i ett bra team-bygge som Björn ser det.

Energinörd som vd

Sedan tre år tillbaka är Björn vd på heltid i bolaget. Han beskriver sig själv som en energinörd. Han kör elbil, har solceller och solvärme på hustaket, en egen anläggning för batterilagring och är gift med en doktor i energisystem. Mötet med tre studenter för snart tio år sedan som ville komma och prata om sin idé med Björn i hans roll som affärscoach på UIC, väckte minnen från egna liknande idéer som i brist på tid hamnat i byrålådan många år tidigare. Här fanns en ny chans.

– Vi förstod direkt att det här var helt rätt. Personerna bakom idén var villiga att jobba vidare och det var vi också. Att bidra med vår erfarenhet och kunskap var självklart och vi jobbade utan ersättning i utbyte mot ägarandelar i bolaget. Det gav Ngenic en snabbstart och vi kom igång direkt. Jag har aldrig haft ett roligare jobb – eller haft så mycket att göra. Idag är vi 40 anställda.

Samarbetet med UU Invest och den tidiga finansieringen som de gjorde i bolaget är något Björn vill hylla och beskriver som oändligt betydelsefullt för Ngenic.

Investering med stort marknadsföringsvärde

– Att vara ett bolag som UU Invest tror på och investerar i tillför både ekonomiskt värde och ett stort marknadsföringsvärde. Tre studenter med en god idé är det kanske inte så många som tror på men när UU Invest investerar ger det direkt hög trovärdighet. Något som är extra viktigt för oss som arbetar i elbranschen som är en trygghetsbransch. Att ha med en investerare som bygger bolag långsiktigt har betytt mycket och hjälpt oss att fokusera och utveckla bolaget. Det handlar om ett förtroende och bidrar till en stark relation mellan ägare, teamet och andra finansiärer, säger Björn Berg, vd Ngenic.

Spetskompetens skapar förändring

Att ta sin forskning vidare och försöka utveckla sina idéer vill Björn på alla sätt uppmuntra. Att göra världen lite bättre är hans vision. Då krävs det som han ser det att bra forskning kommer samhället till del. Här Björns råd till dig som vill ta din forskning vidare:

  • Ta hjälp! Det finns bra hjälp att få.
  • Det är lätt att underskatta komplexiteten entreprenörskapet. Det finns forskare som både är briljanta forskare och drivna entreprenörer men mitt råd är att ta hjälp här.
  • Gör inte allt själv. Även om du kan. Du har inte tid till det, då går det för långsamt.
  • Omge dig med ett team och delegera till teamet. Alltid. Det kan var svårt att delegera ibland, men gör det – även om du skulle har gjort det snabbare själv. Att delegera till teamet är alltid bättre.

Läs mer om Ngenic här.

Ngenic är med på listan när EU-organet European Institute of Innovation and Technology (EIT) i början av 2021 listar de mest kommersiellt attraktiva innovationerna inom hållbar energi. Läs mer här.

Aktuellt

Visa:

Bild på text med Venturechallenge utlysningen

Utlysning | VentureChallenge 2023

Nu genomför UU Invest i samarbete med UU Innovation en utlysning av startkapital med upp till 500 KSEK för din forskningsbaserade affärsidé.

Svensk infektionsforskning bakom nytt antibiotikatest

Nikos Fatsis-Kavalopoulos VD för RX Dynamics AB berättar om CombiANT®, en uppgradering av petriskålen för att testa kombinationsbehandlingar med hjälp av artificiell intelligens.

Att våga gå sin egen väg. Alina Castell om ny cancermedicin.

Alina Castell berättar om MyCural Therapeutics och nya behandlingsmöjligheter av aggressiva cancertyper. UU Invest hjälper till att resa kapital i projekt från Karolinska Institutet.

Lisa Kaati Mind Intelligence LaB

Mind Intelligence Lab: Bolaget som kan stoppa våldsbrott innan de inträffar

Bolaget Mind Intelligence Lab ska ta in kapital via nyemission. Läs intervju med Lisa Kaati, grundare och forskningschef i bolaget.

Symptoms: Hur mår du idag?

Om Symptoms Europe och arbetet med att förenkla och förbättra patientens och läkarens dialog. En intervju med Emelie Gustafson, VD.

Stardots och OnDosis i strategiskt samarbete

Avsikten är att kombinera bolagens banbrytande teknologier för att möjliggöra utveckling av unika produkter för behandling av Parkinsons sjukdom.

Robert Gunnarsson, CEO, Navinci Diagnostics

Segulah Medical Acceleration investerar 90 miljoner kronor i Navinci Diagnostics AB tillsammans med befintliga aktieägare.

Segulah Medical Acceleration investerar 90 miljoner kronor i Navinci Diagnostics AB tillsammans med befintliga aktieägare.

Andreas Hellander, Scaleout

Ledande aktör inom EU när det gäller federerad maskininlärning som skyddar egen data. Nu investerar UU Invest i Scaleout

– Det vi erbjuder är en mjukvaruplattform som möjliggör federerad maskininlärning i stor skala, säger Andreas Hellander vd Scaleout.

Lennart Sör, Robin Johansson, Optima Planta

Resurseffektiv odling med maskininlärning och aeroponik. UU Invest investerar i Optima Planta

– Optima Planta är i en spännande fas. Utmaningen är att bredda vårt sortimentet, finslipa och vidareutveckla tekniken och skala upp vår verksamhet. Möt bolagets vd Lennart Sör och affärschef Robin Johansson, Optima Planta.

Digital plattform med potential – UU Invest investerar i Storesprint

– Vi erbjuder ett smart, överskådligt system som är lättarbetat och ger alla info och överblick i den dagliga driften, säger Fabian Haglund, vd Storesprint.

UU Invest tecknar konvertibel i Virubustors satsning på luftrening

Virubustor utvecklar en ny teknik för luftrening i bussar. UU Invest har tecknat en konvertibel i bolaget som längre fram kan omvandlas mot aktier i företaget.

Regionalt samarbete skapar affärsmöjligheter

Universitetens holdingbolag i Mälardalen stärker sitt samarbete. En möjlighet för oss och övriga holdingbolag att bredda våra portföljer menar Simon Granit, CFO UU Invest.

Tora Holmberg ny styrelseledamot i UU Invest

Tora Holmberg, professor vid Sociologiska institutionen och vicerektor Uppsala universitet
ny ledamot i UU Invests styrelse.

Digitalt utbildningsverktyg – nyckel till ökad hållbarhet

Siktet är inställt på ett akut globalt problem – hållbarhet. Med ett nytt didaktiskt verktyg vill Leif Östman skapa förståelse, engagemang och hopp hos elever och lärare runt om i världen.

UU Invest och Beijerstiftelsen investerar i e-hälsoföretagen MM18 Medical och Zeeds

UU Invest och Beijerstiftelsen samarbetar för att erbjuda forskare ökade möjligheter att bygga solida bolag. Nu görs den första gemensamma investeringen i UU Invests portföljbolag MM18 Medical och Zeeds.

Nästa steg för nytt potentiellt covidläkemedel går via UU Projekt AB

Framgångsrik forskning ligger bakom ett möjligt nytt covidläkemedel. För att validera och verifiera produkten eller tjänsten tar projektet nu steget in i UU Projekt AB där det spännande arbetet framåt fortsätter.

Att leda

KRÖNIKA #4. Att peka mot slutmålet är inte samma sak som att bestämma alla delsteg mot det. Krönika #4 signerat Mamduh Halawa handlar om ATT LEDA.

Vad gör man när man är nyfiken?

KRÖNIKA Din innovation och din produkt formas av det du möter. Så gå ut och våga. Det är din tur nu! Inspireras av krönika signerat Sara Mangsbo, Universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Immunonkologi, Uppsala universitet och entreprenör med inriktning på cancervaccin och immunterapi.

Kraftfull digital hälsoplattform öppnar för individbaserad behandling

Parkinsons sjukdom står i fokus för Daniel Petrini och teamet på Stardots. Med en ny digital hälsoplattform är förhoppningen att radikalt förbättra behandlingen av den komplexa sjukdomen.

Väl rustade för 2022

Gunilla Lundmark, vd UU Invest om 2021, planerna för 2022 och dotterbolaget UU Projekts erbjudande i mycket tidiga skeden.

Året som gått i siffror

Simon Granit, CFO UU Invest summerar 2021 som bland mycket annat inneburit fyra investeringar i nya bolag.

Framgångsrik samverkan ger resultat

Möt Gunilla Lundmark, vd UU Invest och Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation. Med olika roller och spetskompetens arbetar de mot samma övergripande mål – att bidra i Uppsala universitets arbete att ta forskning vidare och nyttiggöra kunskap i samhället.

Nyhetsbrev från UU Invest – prenumerera nu!

Registrera dig nu så får du nästa nyhetsbrev från UU Invest direkt till din mejlbox.

Strike Pharma Logo, Uppsala Sweden

Strike Pharma tar in 45 MSEK i ny finansieringsrunda

Läs mer här i pressmeddelande från Strike Pharma.

Nyfikenhet och vetgirighet är drivkraften framåt

Helena Danielson vill veta varför och använda all sin kunskap inom kemi och biokemi för att hitta svar. Utbildning är hennes första prioritet, Högt upp på agendan står också att utveckla läkemedel där de saknas och förbättra de vi redan har. 

UU Invest och Beijerstiftelsen i nytt samarbete

Ökade förutsättningar att finansiera och kommersialisera forskningsidéer.

Bygg produkten i korridoren – inte studentrummet

KRÖNIKA#3 Idéer som tar sig till produktstadiet har ofta en gemensam nämnare – de skapas i hög grad tillsammans med kunden som ofta är i kontakt med produkten långt innan den är färdig.

Handelsbanken Uppsala City Innovationsstiftelse tackar för sig

Efter mer än 250 utdelade stipendier och 18 års arbete avslutar stiftelsen nu sitt arbete. Att flera av stipendiaterna arbetar på framgångsrika innovativa Uppsalabolag gläder Micael Lindström, kontorschef Handelsbanken Uppsala City.

Gradientech offentliggör utfall företrädesemission

Gradientech tillförs cirka 75,3 MSEK i den nyligen avslutade företrädesemissionen.

Papershive söker testföretag. Intresserad?

Papershive är en AI Search & Analytics-plattform. Nu söker man företag som vill vara med och validera och testa plattformen.

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Ngenic säljer flexibilitet till ansträngt elnät i Uppland

Det är ett antal fastigheter i Uppland med värmepumpar som nu hjälper Vattenfalls regionnät att klara eldistributionen i regionen.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Tera VC möter UU Invests portföljbolag

Andrus Oks, vd och en av grundarna av Tera Ventures träffar UU Invests portföljbolag.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Är du redo för nästa steg i din karriär?

Rarity Bioscience söker kvalitetschef till sitt dynamiska och snabbväxande team i Uppsala.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Disruptive Pharma – nytt bolag med fokus på läkemedelsutveckling

Disruptive Pharma är sedan 1 juli 2021 ett fristående bolag som utvecklar egna läkemedels-produkter.

Papershive i nytt samarbete med Oracle for Research

Partnerskapet med Oracle for Research öppnar nya möjligheter för Papershive att nå ut med sin teknik och accelerera utvecklingsarbetet.

Simon Granit ny CFO på UU Invest

Nu är han på plats – UU Invests nya CFO. Här kan du läsa mer här om Simon Granit. Erfarenheterna han tar med sig och utmaningarna han ser fram mot.

Rolling Optics

Ny vd på Rolling Optics

Rolling Optics intensifierar kommersialiseringen av sina mikrooptiska säkerhetslösningar. Ny vd i bolaget är sedan juni 2021 Hans-Petter Andersson.

Framgångsrik tredje investeringsrunda för Oncodia

Oncodia har genomfört en framgångsrik tredje investeringsrunda. De ledande investerarna är Nolsterby Invest AB, Mats Paulssons stiftelse och UU Invest.

Nytt bolag från Molecular Tools – Landegren lab

Ulf Landegren startar tillsammans med tidigare doktoranden Lei Chen ett nytt bolag med fokus på att med ny teknik bättre kunna hitta små mängder mutationer från tumörer i patientprover.

Atlas Antibodies förvärvar evitria

Atlas Antibodies förvärvar evitria – världsledande inom rekombinant antikroppsuttryck.

UU Invest investerar i MM18

– Vår förhoppning är att vår investering kommer att bidra till bättre vård för cancerpatienterna, säger Gunilla Lundmark, vd UU Invest.

Ngenic noteras på Nasdaq First North Growth Market

I början av juni godkändes Ngenic AB:s ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Emplicure noteras på Nasdaq First North Growth Market

Måndagen den 7 juni 2021 inleddes teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Emplicure AB på Nasdaq First North Growth Market.

Convertus vinner ny upphandling

Maskinöversättningsföretaget Convertus tar hem en ny prestigefylld upphandling. Aktuell kund denna gång är Göteborgs universitet och uppdraget att översätta universitets kursplaner.

VNV Global investerar i Stardots

VNV Global investerar i Stardots och bolagets plattform för neurologiska sjukdomar med särskilt fokus på Parkinsons sjukdom.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.