Intervju 21.04.14

Smart teknik effektiviserar energisystem

I sin roll som Nordens största oberoende aggregator på elmarknaden erbjuder Ngenic smarta digitala lösningar och styrsystem som effektiviserar distribution och konsumtion av el och fjärrvärme. Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för bolaget som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i Ngenic som tillsammans med sitt team tar bolaget till börsen under 2021.

 

Utmaningarna inom energisektorn är många, stora och akuta. Fokus i förändringsarbetet är ett mer flexibelt energisystem som klarar ett ökande behov av el, har tekniken som krävs för att minska den totala energiförbrukningen och en bättre förmåga att också effektivt kunna lagra och distribuera el från förnybara energikällor.

– Det är ett stort och nödvändigt förändringsarbete som pågår inom energisektorn och behovet av våra tjänster växer snabbt. Samhället behöver lösningar som ser till att det finns tillräcklig effekt i systemet. Samhällskostnaden blir enorm om elbrist innebär utebliven produktion för kunderna, säger Björn Berg, vd Ngenic.

Flexibilitet med smart styrsystem

Ngenics smarta digitala lösningar är kraftfulla verktyg i arbetet att energieffektivisera och styra elförbrukningen på ett nytt sätt. Målgruppen är privatpersoner, fastighetsägare och energileverantörer. Med hjälp av bolagets styrsystem skapar man flexibilitet i energisystemet och kan matcha optimal konsumtion med god tillgång i systemet.

Avgörande för bolagets framgång och roll i digitaliseringen av energisystemen är att man lyckats med utmaningen att göra tekniken köpbar för de olika kundgrupperna. Bra teknik säljer aldrig sig själv menar Björn. Nyckeln är att hitta kundens motiv, förstå problemet och varför det viktigt att hitta en lösning.

Avgörande att tekniken är köpbar

– För att göra teknik köpbar behöver man omvandla, förpacka och presentera sitt erbjudande och berätta hur tekniken kan lösa kundens problem. Kunden måste känna och uppleva att vi som leverantör har förmåga att erbjuda kunden en lugn vardag. Något som är extra viktigt när man som vi agerar i en trygghetsbransch. Det är alltid en utmaning att ersätta gammal teknik och kunna förklara varför man måste byta väg och hur den nya tekniken kan hjälpa till att få bukt med problemen man har idag.

Som Björn ser det är det också betydelsefullt att bolaget blir känt och uppfattas som en viktig aktör inom sin bransch.

Olika kompetens ger ett kraftfullt team

En annan faktor som varit avgörande för Ngenics utveckling och position på marknaden idag enlig Björn är teamet. Ledstjärnan för bolaget är ett team med olika kompetenser som inte är för homogent. Ett ”tuggmotstånd” i positiv anda behövs i en grupp och det är viktigt att alla i teamet vill och vågar säga vad de tycker.

– Det är också viktigt att alla i teamet förstår och gillar den typ av bolag man jobbar i. Det handlar om mental inställning och hur man jobbar tillsammans. I vårt fall är det också viktigt att vilja jobba mot en bra framtid tillsammans med framtida belöning via optioner. Det är också viktigt att alla kan hjälpas åt -”någon annan” jobbar inte här.

Björn beskriver Ngenic som familjärt – att på ett bra sätt kombinera arbete med familj är viktigt. Man ordnar aktiviteter där hela familjen bjuds in och är med. Att vara tydlig med att alla är olika och acceptera och respektera varandra är en annan viktig del i ett bra team-bygge som Björn ser det.

Energinörd som vd

Sedan tre år tillbaka är Björn vd på heltid i bolaget. Han beskriver sig själv som en energinörd. Han kör elbil, har solceller och solvärme på hustaket, en egen anläggning för batterilagring och är gift med en doktor i energisystem. Mötet med tre studenter för snart tio år sedan som ville komma och prata om sin idé med Björn i hans roll som affärscoach på UIC, väckte minnen från egna liknande idéer som i brist på tid hamnat i byrålådan många år tidigare. Här fanns en ny chans.

– Vi förstod direkt att det här var helt rätt. Personerna bakom idén var villiga att jobba vidare och det var vi också. Att bidra med vår erfarenhet och kunskap var självklart och vi jobbade utan ersättning i utbyte mot ägarandelar i bolaget. Det gav Ngenic en snabbstart och vi kom igång direkt. Jag har aldrig haft ett roligare jobb – eller haft så mycket att göra. Idag är vi 40 anställda.

Samarbetet med UU Invest och den tidiga finansieringen som de gjorde i bolaget är något Björn vill hylla och beskriver som oändligt betydelsefullt för Ngenic.

Investering med stort marknadsföringsvärde

– Att vara ett bolag som UU Invest tror på och investerar i tillför både ekonomiskt värde och ett stort marknadsföringsvärde. Tre studenter med en god idé är det kanske inte så många som tror på men när UU Invest investerar ger det direkt hög trovärdighet. Något som är extra viktigt för oss som arbetar i elbranschen som är en trygghetsbransch. Att ha med en investerare som bygger bolag långsiktigt har betytt mycket och hjälpt oss att fokusera och utveckla bolaget. Det handlar om ett förtroende och bidrar till en stark relation mellan ägare, teamet och andra finansiärer, säger Björn Berg, vd Ngenic.

Spetskompetens skapar förändring

Att ta sin forskning vidare och försöka utveckla sina idéer vill Björn på alla sätt uppmuntra. Att göra världen lite bättre är hans vision. Då krävs det som han ser det att bra forskning kommer samhället till del. Här Björns råd till dig som vill ta din forskning vidare:

  • Ta hjälp! Det finns bra hjälp att få.
  • Det är lätt att underskatta komplexiteten entreprenörskapet. Det finns forskare som både är briljanta forskare och drivna entreprenörer men mitt råd är att ta hjälp här.
  • Gör inte allt själv. Även om du kan. Du har inte tid till det, då går det för långsamt.
  • Omge dig med ett team och delegera till teamet. Alltid. Det kan var svårt att delegera ibland, men gör det – även om du skulle har gjort det snabbare själv. Att delegera till teamet är alltid bättre.

Läs mer om Ngenic här.

Ngenic är med på listan när EU-organet European Institute of Innovation and Technology (EIT) i början av 2021 listar de mest kommersiellt attraktiva innovationerna inom hållbar energi. Läs mer här.

Aktuellt

Visa:

Papershive i nytt samarbete med Oracle for Research

Partnerskapet med Oracle for Research öppnar nya möjligheter för Papershive att nå ut med sin teknik och accelerera utvecklingsarbetet.

Simon Granit ny CFO på UU Invest

Om några veckor är han på plats – UU Invests nya CFO. Men redan nu kan du läsa mer här om Simon Granit. Erfarenheterna han tar med sig och utmaningarna han ser fram mot.

Rolling Optics

Ny vd på Rolling Optics

Rolling Optics intensifierar kommersialiseringen av sina mikrooptiska säkerhetslösningar. Ny vd i bolaget är sedan juni 2021 Hans-Petter Andersson.

Framgångsrik tredje investeringsrunda för Oncodia

Oncodia har genomfört en framgångsrik tredje investeringsrunda. De ledande investerarna är Nolsterby Invest AB, Mats Paulssons stiftelse och UU Invest.

Nytt bolag från Molecular Tools – Landegren lab

Ulf Landegren startar tillsammans med tidigare doktoranden Lei Chen ett nytt bolag med fokus på att med ny teknik bättre kunna hitta små mängder mutationer från tumörer i patientprover.

Atlas Antibodies förvärvar evitria

Atlas Antibodies förvärvar evitria – världsledande inom rekombinant antikroppsuttryck.

UU Invest investerar i MM18

– Vår förhoppning är att vår investering kommer att bidra till bättre vård för cancerpatienterna, säger Gunilla Lundmark, vd UU Invest.

Ngenic noteras på Nasdaq First North Growth Market

I början av juni godkändes Ngenic AB:s ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Emplicure noteras på Nasdaq First North Growth Market

Måndagen den 7 juni 2021 inleddes teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Emplicure AB på Nasdaq First North Growth Market.

Convertus vinner ny upphandling

Maskinöversättningsföretaget Convertus tar hem en ny prestigefylld upphandling. Aktuell kund denna gång är Göteborgs universitet och uppdraget att översätta universitets kursplaner.

VNV Global investerar i Stardots

VNV Global investerar i Stardots och bolagets plattform för neurologiska sjukdomar med särskilt fokus på Parkinsons sjukdom.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.