ZEEDS App

Zeeds hjälper människor med positiv beteendeförändring

Zeeds App AB är ett Health Tech bolag som bygger en plattform som hjälper användare bygga hälsorelaterade vanor genom uppskalning av modern psykologisk vetenskap.

Användare får hjälp att identifiera värderingar, knyta dessa till konkreta beteenden.Genom plattformen kan privatkonsumenter få hjälp att etablera hälsorelaterade vanor och organisationer möjlighet att skala och automatisera positiv beteendeförändring åt klienter eller anställda.

Zeeds används av psykologer för att automatisera vaneskapande mellan sessioner, genom en portal där psykologen får live-data om beteenden, måendenivå och värderingar. Detta för att öka följsamhet för behandling, och förkorta adminsitrativ tid.

STARTÅR

2020

INVESTERING

2020

VD

Mamduh Halawa

Kontakt

mamduh@zeedsapp.com

Webbplats

zeedsapp.com