Symptoms

Företaget hjälper patienten att konkretisera, visualisera, följa och dela sitt mående. Oberoende av diagnos och på evidensbaserad grund. Symptoms låter patienten sätta agendan för mötet med vården, vilket möjligör kontinuitet samt effektivare, säkrare och mer jämlik vård. Med Symptoms kan vården utvärderas utifrån de värden som är viktigast för patienten. I Sverige och världen.

Symptoms grundandes 2015 med startbidrag från en patientförening. Symptoms utvecklas i en iterativ process tillsammans med patienter och vårdgivare. Alla medborgare ska kunna använda Symptoms och därmed vara med och bidra till bättre kommunikation, vård och forskning

 

STARTÅR

2015

INVESTERING

2018

VD

Emelie Gustafson

Kontakt

ceo@symptoms.se

Webbplats

symptoms.se