Sensidose

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett system för individualiserad dosering av tabletter, en medicinsk behandling med hjälp av en för patienten förprogrammerad doseringsapparat.

Systemet består av tabletter, innehållande låg dos i varje enskild tablett. Korrekt dos erhålls genom att dosera ett specifikt antal tabletter. Tabletterna dispenseras med hjälp av en elektronisk dosautomat, programmerad av vårdgivaren. Dosautomaten har ett inbyggt alarm, levererar doser vid de förinställda tiderna och registrerar alla doser som levererats.

STARTÅR

1998

INVESTERING

2003

VD

Jack Spira

Kontakt

info@sensidose.se

Webbplats

Sensidose