SampleFacts

SampleFacts utvecklar ett nytt blodprovstagningkort för torkade blodfläckar. Teknologin gör det möjligt att separera blodceller från plasma omedelbart och från ett fingerstick, till skillnad från de etablerade provtagningsmetoder där blodprov tas från armen av sjukvårdspersonal för att sedan centrifugeras i laboratoriemiljö innan provet är redo för analys.

Den enkla designen av korten samt preliminära resultat på stabilitet i rumstemperatur gör att korten lämpar sig för uppbyggnad av biobanker. Genom att använda korten istället för blodprovsrör, sparar man utrymme och framförallt energi och kostnad pga förvaring i rumstemperatur istället för i frysrum.

STARTÅR

2023

INVESTERING

2023

VD

Maryam Poorafshar

Kontakt

maryam.poorafshar@samplefacts.com

Webbplats

samplefacts.com