Readily

Readily utvecklar snabbtester för infektionssjukdomar.

Produkten är ett snabbtest som är mycket känsligt, specifikt och snabbt. Det kan diagnostisera flera typer virusinfektioner.

STARTÅR

2022

INVESTERING

2022

VD

Liza Löf

Kontakt

liza.lof@readily.se

Webbplats

linkedIn