Rarity Bioscience

Rarity Bioscience är en spin-off från Uppsalaforskaren Ulf Landegrens forskningsgrupp Molecular Tools. Bolaget bildades sommaren 2021 av Lei Chen och Ulf Landegren för att kommersialisera SafeLock, en ny teknik för att detektera små mutationer i dnaprover.

Rarity SuperRCA är en ultrakänslig multiplexanalys för att detektera sällsynta nukleinsyrasekvenser i biologiska prover som flytande biopsier.

Teknikplattformens format och flexibilitet – och utläsning baserad på flödescytometri – gör den lämplig för forskning såväl som klinisk tillämpning.

STARTÅR

2021

INVESTERING

2021

VD

Linus Bosaeus

Kontakt

info@raritybioscience.com

Webbplats

Rarity Bioscience