PapersHive

För yrkesverksamma inom Life Science som behöver minska manuellt arbete när det gäller att hitta medicinska bevis. PapersHive är en biomedicinsk plattform som möjliggör fulltextsökning på flera medicinska databaser, referenshantering och AI-textutvinning av läkemedel, kemikalier och MeSH-termer. Från och med idag är det den enda plattformen som tillhandahåller en enda lösning för farmakovigilans, klinisk design, produktutveckling och medicintekniska produkter.

PapersHive är utvecklat av Neurora NLP.

STARTÅR

2020

INVESTERING

2020

VD

Matteo Ghetti

Kontakt

matteo@papershive.com

Webbplats
papershive.com