MyCural Therapeutics

MyCural Therapeutics AB utvecklar metoder och små molekyler för att behandla aggressiv cancer.

 

Bolaget bygger på världsledande forskning och kunskap om det oordnade oncoproteinet MYC och metoder för att studera dess interaktion med andra proteiner. Bolaget har tagit fram små molekyler och inriktar sig på att utveckla cancerläkemedel för behandling av så kallade högrisk tumörer.

STARTÅR

2022

INVESTERING

2022

VD

Alina Castell

Kontakt

alina.castell@mycural.com

Webbplats

mycural.com