MM18 Medical

MM18 Medical utvecklar en ny säker automatiserad cancerdiagnostik för att snabbare, mer kostnadseffektivt och objektivt diagnosticera prostatacancer med hjälp av datoriserad bildanalys av skannade mikroskopbilder från prostataprover.

STARTÅR

2018

INVESTERING

2021

VD

Sören Nygren

Kontakt

soren.nygren@mm18.se

Webbplats

mm18.se