Ilya Pharma

Utvecklar lokalt verkande immunoterapier för flera olika medicinska indikationer där det idag inte finns tillräckligt bra behandling samt adresserar antibiotika resistens spridning.

STARTÅR

2016

INVESTERING

2017

VD

Evelina Vågesjö

Kontakt

info@ilyapharma.se

Webbplats

ILYA Pharma