Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av känslighet för antibiotika.

Gradientech utvecklar innovativa lösningar för kliniska mikrobiologilaboratorier för att underlätta deras arbete med tidskritiska sepsisprover och korta tiden till testsvar. Gradientech utvecklar diagnostiksystemet QuickMIC® – en ny plattform för ultrasnabb antibiotikaresistenstestning baserad på fenotypisk bakterietillväxtanalys. Systemet förväntas bli den snabbaste lösningen för att bestämma lämplig antibiotikabehandling av sepsispatienter. Snabb antibiotikaresistenstestning är avgörande för att öka chansen för sepsispatienters överlevnad, minska kostnader för sjukvården och bromsa spridningen av antibiotikaresistens i samhället.

STARTÅR

2009

INVESTERING

2011

VD

Sara Thorslund

Kontakt

sales@gradientech.com

Webbplats

gradientech.se