ETA Scale

Eta Scale producerar immateriell egendom i form av mjukvaror, design eller patent inom datorsystem, datorarkitektur samt relaterade ämnesområden.

Eta Scale är skapad av forskare vid Uppsala universitet för att kommersialisera maskinvara / programvara Shared-Memory-teknik och frikopplad Access-Execute-kompileringsteknik.

STARTÅR

2016

INVESTERING

2016

VD

Stefanos Kaxiras

Kontakt

contact@etascale.com

Webbplats

ETA Scale