Emplicure

Emplicure utvecklar nya patenterbara läkemedel baserade formuleringsteknologier med ursprung i kunskaper och erfarenheter om materialvetenskap och läkemedelsutveckling. Produkterna baseras på ett stort medicinskt behov och befintliga aktiva substanser. Emplicures produktportfölj består idag i huvudsak av läkemedel för behandling av smärta. Produkterna utvecklas för att ge patienterna optimal smärtlindring, samtidigt försvåras manipulation av läkemedelsformerna för att utvinna den aktiva substansen genom felanvändning och missbruk.

STARTÅR

2014

INVESTERING

2015

VD

Torbjörn W. Larsson

Kontakt

info@emplicure.com

Webbplats

Emplicure