Disruptive Pharma

Bolaget bedriver utveckling och kommersialisering av förbättrade och säkra läkemedelsformuleringar baserade på vår patenterade läkemedelsbärare.

Den innovativa läkemedelsbäraren bygger på det banbrytande materialet, amorft mesoporöst magnesiumkarbonat (MMC), som upptäcktes av forskargruppen under Maria Strömme, professor i nanoteknik vid Uppsala universitet.

Disruptive Pharma har förfinat grundplattformen för användning inom läkemedel, den går under namnet Pharma-MMC (”pharmaceutical grade mesoporous magnesium carbonate”). Pharma-MMC är en säker och löslig läkemedelsbärare som möjliggör amorf stabilisering av läkemedelssubstanser, patenterade formuleringar och förbättrad prestanda.

 

STARTÅR

2021

INVESTERING

2021

VD

Peter Åsberg

Kontakt

info@disruptivepharma.com

Webbplats

Disruptive Pharma