Current Power

Current Power Sweden AB grundades våren 2005 som resultat av forskning på Avdelningen för elektricitetslära, Uppsala universitet. Konceptet belönades 2004 med tredje plats i affärsplantävlingen Venture Cup Öst, erhöll stipendium från Agne Johanssons minnesfond-stipendium 2005 samt Almi Uppsala innovationspris år 2004.

 

Tekniken som nyttjas i Current Power baseras på en vertikalaxlad turbin som är direktkopplad till en permanentmagnetiserad generator. I korthet betyder detta att ett elsystem med omriktare behövs samtidigt som den mekaniska hållfastheten förväntas vara hög.

STARTÅR

2005

INVESTERING

2007

VD

Johan Forslund

Kontakt

Kontakt

Webbplats

Current Power