Beactica

Beactica är ett specialiserat läkemedelsforskningsföretag som använder sina egenutvecklade metoder för att utvärdera interaktionen mellan molekyler för att generera nya terapier.

Idag betraktas Beactica av sina medarbetare och partners som ledande inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling med hjälp av SPR-biosensorteknologi. Denna position har sina rötter i ett unikt arv som spänner över årtionden av forskning och industriell utveckling.

STARTÅR

2006

INVESTERING

2008

VD

Pär Källblad

Kontakt

Kontakt

Webbplats

Beactica