Atlas Antibodies

Atlas Antibodies tillhandahåller mycket validerade reagens som möjliggör ledande forskning inom biologi, diagnostik och medicin i syfte att förstå och förbättra människors hälsa.

Projektet lanserade en första version av det fullständiga humana vävnadsproteomet 2016 som Tissue Atlas, det subcellulära proteomet 2017 och fortsätter att lägga till ytterligare lager av kunskap som utforskar det mänskliga proteomet.

Human Protein Atlas startades 2003 av svenska forskare, ledda av professor Mathias Uhlén, och finansieras av stiftelsen Knut och Alice Wallenberg. Det är ett unikt världsledande försök att skapa en komplett karta över humant proteinuttryck och lokalisering i normala vävnader, cancer och cellinjer.

STARTÅR

2003

INVESTERING

2006

VD

John Daicic Ph.D.

Kontakt

contact@atlasantibodies.com

Webbplats

Atlas Antibodies

STATUS: Exit