Academicum

Academicum fungerar som en bro mellan högre utbildning och arbetsliv.

Academicum erbjuder karriärtjänster för akademiker, inkluderande matchningstjänster, utbildning och praktik. Beställare av tjänsterna är Arbetsförmedlingen, kommuner, omställningsorganisationer, företag och privatpersoner. Academicum har kontor i Uppsala, Stockholm, Visby, Eskilstuna, Västerås Umeå samt Malmö. Företaget har ca 60 anställda/konsulter.

Framtiden: Arbetsförmedlingen är under förändring vilket  innebär att en ny myndighet skapas 2022 och med fler tjänster för privata leverantörer.  Förändringsprocessen har påbörjats vilket betyder nya möjligheter.

STARTÅR

2006

INVESTERING

2006

VD

Mikael Persson

Kontakt

mikael.persson@academicum.se

Webbplats

Academicum