Om oss

UU Invest är en tidig investerare med längre exitstrategi jämfört med många andra riskkapitalbolag. UU Invest bistår forskare och studenter att validera teknik, marknad och affärsmodell och investerar även i projekt innan bolagen är bildade. Ett samarbete med UU Invest innebär ett långsiktigt engagemang och tillgång till ett brett nätverk med kompetens och kapital.

Genom UU Invest medverkar Uppsala universitet till att etablera nya forskningsbaserade företag. Sedan starten 1995 har UU Invest investerat över 100 MSEK i fler än 100 företag. Idag är UU Invest delägare i mer än 40 företag inom varierande branscher.

Våra verksamheter

Uppsala universitet Projekt AB

Via vårt projektbolag kan vi erbjuda förinkubation där en affärsidé analyseras och valideras gentemot marknaden och olika tekniska lösningar innan ett bolag eventuellt bildas. Vi erbjuder finansiering mot framtida ägande vid eventuell bolagsstart. Exempel på bolag som startade som projekt huserade av Uppsala universitet Projekt AB är Disruptive Materials, OssDsign och Strike Pharma.

Uppsala universitet Research Intellectual Property AB

Uppsala universitet Reseach Intellectual Property AB (RIP AB) är ett helägt dotterbolag till Uppsala universitet Invest. Bolaget är ett servicebolag avsett att nyttjas av universitetet och dess anställda för att hantera IP-avtal. Universitetet kan som myndighet inte äga patent och kan därför formellt inte ingå i konsortia där deltagare behöver säkra eventuella uppfinningar som kommer fram under samarbeten. Kontakta Uppsala universitet Innovation för mer information.

Institutet för personal- och företagsutveckling

Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF AB) driver sedan över 30 år chefs- och ledarutveckling, utvecklingsprojekt, praktiknära egen kunskapsutveckling och forskning inom styrning, organisering och ledning, företrädesvis med fokus på offentlig sektor och samhällsnära verksamheter. IPF agerar härvid som ett nationellt samverkansnav som på ett unikt sätt kombinerar egna verksamhetsnära forskningsprojekt, med spridande av kunskap och stöd för organisationer, chefer och ledare att skapa utveckling och verkligt lärande.

www: ipf.se

Uppsala Innovation Center (25% ägande)

UIC erbjuder innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk och finansiering för att utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad. Med andra ord påskynda tiden till marknad samt minska riskerna.

UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer. En företagsinkubator har som mål att underlätta nystartade och etablerade företags resa mot framgång

www: uic.se

Ledning

Gunilla Lundmark

Verkställande direktör

gunilla.lundmark@invest.uu.se
070 974 9057

VD för Uppsala universitets Invest sedan 2018. Gunilla Lundmark har under mer än 25 år varit verksam i ledande positioner inom lifescience-sektorn. Närmast som VD för Pharmanest AB där hon ledde utvecklingen av en produkt inom kvinnohälsa från idé till kommersialiseringsfas. Styrelseledamot i Chordate Medical Holding AB (publ.), IPF AB, Lipidor AB (publ.) och Uppsala Innovation Centre (UIC) AB, Combigen AB (publ) samt styrelseordförande för Strike Pharma AB. Gunilla har en kandidatexamen i medicinsk vetenskap samt en Executive MBA från Uppsala universitet.

Mateo Santurio

Mateo Santurio

Investment manager

mateo.santurio@invest.uu.se
070 316 3572

Mateo är investment manager och rådgivare i bolag och projekt som UU Invest och UU Projekt investerar i. Han har 20-års erfarenhet av aktivt arbete med universitetsinnovationer via startups, patentförsäljningar och industriella samarbeten med globala industriföretag. Mateo är civilingenjör i teknisk fysik och Alumn från Entreprenörskolan vid Uppsala universitet.

Styrelseledamot i Oncodia AB och Neurora NLP AB.

Simon Granit

Ekonomichef

simon.granit@invest.uu.se
070 588 4322

Simon är sedan 2021 CFO och har lång erfarenhet inom finansiering, affärsutveckling och ledning. Han arbetade i fem år på riskkapitalbolaget Ledstiernan som analytiker, investment manager och finanschef. Simon har även erfarenhet av tillverkningsindustri, fastighet och kemiindustri i rollerna vice vd, ekonomichef och affärsutvecklare. Simon är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers och har studerat på Stanford och Bocconi. Styrelseordförande i Scaleout Systems AB och Granit AB, ledamot i Intelligence Lab AB och HyEnGen AB.

Styrelsen

Henrik Didner

Ordförande

Invald år 2014.

Henrik är filosofie doktor i företagsekonomi och en av grundarna till fondbolaget Didner & Gerge Fonder. Styrelsens ordförande sedan år 2015. Övriga uppdrag: Ledamot i Didner & Gerge Fonder AB, Gradientech AB, och VBN Components AB och G-Förvaltning AB.

A portrait of a female board member at UU Invest

Charlotte Platzer-Björkman

Professor i Fasta tillståndets elektronik, Vicerektor, Uppsala universitet

Invald år 2023.

Verksam inom forskning av solcellsmaterial. Avlade civilingenjörsexamen i teknik fysik 2001 vid Uppsala universitet och där hon även disputerade 2006. Charlotte gjorde sin Post-doc. vid Institutt for energiteknikk i Kjeller i Norge. Hon återvände sedan till Uppsala och är professor sedan 2016.

Porträtt Tomas Nygren

Tomas Nygren

Extern styrelseledamot.

Invald år 2023.

Tomas Nygren har under 40 års tid arbetat praktiskt med finansiering och affärsutveckling och har en framgångsrik karriär bakom sig, både i det privata näringslivet och nära innovationsstöds-systemet, senast som CFO på Industrifonden och tidigare som koncern-CFO på Almi och vice VD på Innovationsbron.

A portrait of a female who is a new board member

Gisela Sitbon

Extern styrelseledamot.

Invald år 2023.

Gisela är doktor i medicinska vetenskaper vid Karolinska Institutet och har därefter verkat i och för innovativa start-up och tillväxtbolag både nationellt och internationellt. Övriga uppdrag: ordförande i Emplicure AB, Gradientech AB och Nanologica AB samt ledamot i Annexin Pharmaceuticals AB och Encare AB.

Malin Graffner Portrait

Malin Graffner Nordberg

Avdelningschef UU Innovation

Invald år 2024.

Malin Graffner Nordberg, född 1967, är legitimerad apotekare och har en doktorsexamen inom läkemedelskemi vid Uppsala universitet, samt en Executive MBA från Stockholms universitet. Malin är sedan 2012 verksam vid UU Innovation, Uppsala universitets innovationskontor. Utöver diverse styrelseuppdrag och ägare av apotek har hon varit projektledare på Biovitrum AB följt av VD på Innoventus Project AB.

Styrdokument

2023

Kallelse årsstämma 2024

Bolagsstyrningsrapport

Protokoll årsstämma 2023

Bolagsordning

Årsredovisning 2022

Ägaranvisning

Hållbarhetsredovisning

Kontakta oss