Om oss

UU Invest är en tidig investerare med längre exitstrategi jämfört med många andra riskkapitalbolag. UU Invest bistår forskare och studenter att validera teknik, marknad och affärsmodell och investerar även i projekt innan bolagen är bildade. Ett samarbete med UU Invest innebär ett långsiktigt engagemang och tillgång till ett brett nätverk med kompetens och kapital.

Genom UU Invest medverkar Uppsala universitet till att etablera nya forskningsbaserade företag. Sedan starten 1995 har UU Invest investerat över 100 MSEK i fler än 100 företag. Idag är UU Invest delägare i mer än 40 företag inom varierande branscher.

Våra verksamheter

Uppsala universitet Projekt AB

Via vårt projektbolag kan vi erbjuda förinkubation där en affärsidé analyseras och valideras gentemot marknaden och olika tekniska lösningar innan ett bolag eventuellt bildas. Vi erbjuder finansiering mot framtida ägande vid eventuell bolagsstart. Exempel på bolag som startade som projekt huserade av Uppsala universitet Projekt AB är Disruptive Materials, OssDsign och Strike Pharma.

Uppsala universitet Research Intellectual Property AB

Uppsala universitet Reseach Intellectual Property AB (RIP AB) är ett helägt dotterbolag till Uppsala universitet Invest. Bolaget är ett servicebolag avsett att nyttjas av universitetet och dess anställda för att hantera IP-avtal. Universitetet kan som myndighet inte äga patent och kan därför formellt inte ingå i konsortia där deltagare behöver säkra eventuella uppfinningar som kommer fram under samarbeten. Kontakta Uppsala universitet Innovation för mer information.

Institutet för personal- och företagsutveckling

Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF AB) driver sedan över 30 år chefs- och ledarutveckling, utvecklingsprojekt, praktiknära egen kunskapsutveckling och forskning inom styrning, organisering och ledning, företrädesvis med fokus på offentlig sektor och samhällsnära verksamheter. IPF agerar härvid som ett nationellt samverkansnav som på ett unikt sätt kombinerar egna verksamhetsnära forskningsprojekt, med spridande av kunskap och stöd för organisationer, chefer och ledare att skapa utveckling och verkligt lärande.

www: ipf.se

Uppsala Innovation Center (25% ägande)

UIC erbjuder innovativa startups och tillväxtföretag inom alla branscher skräddarsytt affärsutvecklingsstöd, nätverk och finansiering för att utvecklas, skala upp eller nå en internationell marknad. Med andra ord påskynda tiden till marknad samt minska riskerna.

UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas som en av världens 5 bästa företagsinkubatorer. En företagsinkubator har som mål att underlätta nystartade och etablerade företags resa mot framgång

www: uic.se

Ledning

Gunilla Lundmark

Verkställande direktör

förn.efternamn@invest.uu.se
070 974 9057

VD för Uppsala universitets Invest sedan 2018. Gunilla Lundmark har under mer än 25 år varit verksam i ledande positioner inom lifescience-sektorn. Närmast som VD för Pharmanest AB där hon ledde utvecklingen av en produkt inom kvinnohälsa från idé till kommersialiseringsfas. Styrelseledamot i Chordate Medical Holding AB (publ.), IPF AB, Lipidor AB (publ.) och Uppsala Innovation Centre (UIC) AB, Combigen AB (publ) samt styrelseordförande för Strike Pharma AB. Gunilla har en kandidatexamen i medicinsk vetenskap samt en Executive MBA från Uppsala universitet.

Mateo Santurio

Mateo Santurio

Investment manager

förn.efternamn@invest.uu.se
070 316 3572

Mateo är investment manager och rådgivare i bolag och projekt som UU Invest och UU Projekt investerar i. Han har mer än 15-års erfarenhet av aktivt arbete med universitetsinnovationer via startups, patentförsäljningar och industriella samarbeten med globala industriföretag. Mateo är civilingenjör i teknisk fysik och Alumn från Entreprenörskolan vid Uppsala universitet.

Styrelseledamot i Oncodia AB och Symptoms Europe AB.

Simon Granit

Ekonomichef

förn.efternamn@invest.uu.se
070 588 4322

Simon är CFO sedan 2021 och har lång erfarenhet inom finansiering, affärsutveckling och ledning. Han arbetade i fem år på riskkapitalbolaget Ledstiernan som analytiker, investment manager och finanschef och som ekonomichef på industrikoncernen Polstiernan Industri. Simon kommer närmast från rollen som vice vd och ekonomichef i en fastighetskoncern med ansvar för finansiering och verksamhetsutveckling. Han har stor erfarenhet från styrning i små och medelstora bolag och har jobbat nära start-ups i finansierings- och ägarfrågor. Simon är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers och har studerat på Stanford och Bocconi. Under studietiden var Simon aktiv i Entreprenörsdagen i Göteborg och i Connect Västs Finansieringsforum och har ett brinnande intresse för entreprenörskap och teknik.

Styrelsen

Henrik Didner

Ordförande

Invald år 2014.

Henrik är filosofie doktor i företagsekonomi och en av grundarna till fondbolaget Didner & Gerge Fonder. Styrelsens ordförande sedan år 2015. Övriga uppdrag: Ledamot i Didner & Gerge Fonder AB, Gradientech AB, och VBN Components AB och G-Förvaltning AB.

Caroline Sjöberg

Universitetsdirektör

Invald år 2019.

Caroline har lång erfarenhet från uppdrag inom universitets- och högskolesektorn och har bland annat arbetat som universitetsdirektör vid Umeå universitet, myndighetschef vid verket för högskoleservice, vice universitetsdirektör vid Sveriges lantbruksuniversitet och personaldirektör vid Uppsala universitet. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Akademiförvaltningen och Universitetssjukvårdsstyrelsen.

Mats Larhed

Professor i läkemedelskemi, Vicerektor, Uppsala universitet.

Invald år 2020.

Invald år 2020. Mats Larhed erhöll apotekarexamen 1991, disputerade 1997 och blev 2007 professor i kombinatorisk kemi. 2015 installerades Mats som professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet och valdes till ställföreträdande vicerektor för perioden 2011-2020. Sedan 2020 är Mats Larhed vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Johan Tysk

Professor i matematik, Vicerektor, Uppsala universitet

Invald år 2017.

Invald år 2017. Verksam inom forskningsområdena finansiell matematik och differentialgeometri. PhD UCLA 1986. Ritt Assistant Professor, Columbia University, New York City, 1987-1991. Övriga uppdrag: Diverse inom Uppsala universitet.

Tora Holmberg

Professor i sociologi, Uppsala universitet

Invald år 2022.

Tora Holmberg tog sjuksköterske-examen 1994, bytte inriktning och disputerade 2005 i sociologi. Hon blev professor i sociologi 2015 och är sedan 2020 vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Lena Söderström

Extern styrelseledamot samt VD eget bolag.

Invald år 2016.

Lena Söderström har en kandidatexamen i medicinsk vetenskap samt en Executive MBA från Uppsala universitet. Lena har 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom internationella läkemedels- och medicinteknikbolag. Styrelseledamot i Stockholms Handelskammare, Agricam AB, Biomedical Bonding AB och Dicot AB samt Styrelseordförande i SLU Holding AB och Inficure Bio AB.

Styrdokument

2023

Kallelse Årsstämma 2023

Bolagsstyrningsrapport

Årsstämmoprotokoll

Bolagsordning

Årsredovisning

Ägaranvisningar

Kontakta oss