Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Hur kan tillväxtbolag stärkas genom mer medveten och fokuserad ledarutveckling? Det är frågan som stått i fokus hösten 2021 när IPFInstitutet för Personal- och Företagsutveckling genomfört en uppskattad pilotutbildning i Uppsala om ledarskap i nystartade tillväxtbolag med bland andra några av UU Invests portföljbolag. Läs mer här om utbildningen och några råd till dig som vill utveckla ditt ledarskap från IPF.

 

 

Konkreta verktyg och metoder för tillväxtbolag

– Det vi erbjuder är metoder och verktyg för ledare som oftast har sin profession och erfarenhet inom helt andra områden, och som behöver kunna leda mer medvetet och effektivt i verksamheter under snabb utveckling och tillväxt, säger Johan Hansson, seniorkonsult IPF och en av kursens programledare.

Att inse att man behöver utveckling är det som gör skillnad

– Själva utgångspunkten är att förstå att man behöver ledarutveckling för sig själv, sin ledningsgrupp och sitt företag, menar Gabriel Gardell, också han programledare, psykolog och seniorkonsult IPF. Vår erfarenhet är att många känner på sig att något behöver göras, men man saknar kunskap eller erfarenhet för att riktigt veta hur det ska göras. Här kan man åstadkomma mycket med rätt små medel genom att bättre förstå, träna, testa och reflektera, och då gärna tillsammans med andra.

Vad handlar det då om?

– Ledaren behöver få nycklar att förstå sig själv bättre i rollen som ledare, att fråga sig vad som utmärker framgångsrikt ledarskap på det egna företaget, och vad som krävs för att ett team ska fungera. Här bidrar IPF med kunskap, processer och metoder, och inte minst möjlighet för deltagarna att dela erfarenheter med varandra. Ledarskap handlar mycket om att få medarbetarna att komma till sin rätt. Din roll som ledare är att hitta och utveckla briljanta personer och sedan lyckas tillsammans, menar Johan.

Varför IPF?

– Det här är vår hemmaplan. Vi har arbetat med dessa frågor i de flesta typer av organisationer under lång tid. Vi är också stärkta genom vår förankring i tillämpad ledarskapsforskning. Därför är det särskilt intressant att kunna stödja snabbväxande tillväxtbolag, som inte alltid har insikten om nödvändigheten, och värdet, av att sätta ljuset på ledarskapet, i konkurrens med allt annat som dessa företag har att brottas med, säger Johan Hansson.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag enligt IPF (och samtidigt programmets bärande tre teman)

  1. Inse att du själv behöver och kan utvecklas som ledare!
  2. Förstå dem du har runt omkring dig! Hur fungerar ni egentligen ihop? Drar ni nytta av varandras erfarenhet?
  3. Bygg tillit till syfte och mål genom ett övertygande ledarskap!

IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling är ett helägt dotterbolag till UU Invest, som erbjuder chefs- och ledarutveckling, parallellt med egen forskning inom organisation, ledarskap och styrning.

Läs mer om programmet och om IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling

 

 

Aktuellt

Visa:

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.