Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Två av UU Invests portföljbolag – Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader. Ägare med stort förtroende för grundarna, ett ihärdigt teknikutvecklingsarbete och starkt intresse för vad som händer i omvärlden har varit drivande i de båda bolagens utveckling och framgång.

Att tekniken skulle hitta rätt har Jonas Wamstad, grundare av båda bolagen, inte tvivlat på även om arbetet tagit en del oväntade vändningar. Idén att hitta ett sätt att ta tillvara vatten som kommer ut vid avfuktning föddes för lite mer än 10 år sedan på första jobbet efter avslutade universitetsstudier. Platsen var långt hemifrån, närmare bestämt i mellersta Afrika där bristen på vatten var uppenbar och infrastrukturen bristfällig. Att hitta en decentraliserad lösning på vattenproblemet skulle kunna lösa problemet.

Teorierna stämmer och tekniken förbättras

Tillbaka hemma igen funderade han vidare på idén tillsammans med medgrundaren Fredrik Edström, som nyligen fått sitt första jobb på ett avfuktningsföretag. Ett test-arbete började om att använda en förbättrad och el-fri avfuktningsteknik för att skapa vatten direkt där den behövs. Teorierna visade sig stämma, tekniken justerades och förbättrades och tillsammans med UIC tog man fram affärsplaner och började paketera sitt erbjudande.

Avgörande första investering från UU Invest

– Ungefär samtidigt fick vi tips om UU Invest (dåvarande UUAB) som blev de första att investera i bolaget. Och det var en helt avgörande investering som gjorde det möjligt för oss att anställa mig, finslipa tekniken, anlita konsulter och utveckla en prototyp. Utan prototyp hade det varit omöjligt för oss att ta nästa steg – att intressera fler investerare, få in mer kapital i bolaget och utveckla vår teknik vidare, säger Jonas.

Avfuktning i fokus

Arbetet rullade på. Tekniken utvecklades, både Jonas och Fredrik började jobba i bolaget som tog in mer kapital, nya delägare anslöt och styrelsen ställde krav på att omvinkla fokuset till den svenska avfuktningsmarknaden. Att använda tekniken för att utvinna atmosfäriskt vatten pausades.

– För Fredrik och mig hade affären och målet inte handlat om att sälja avfuktningslösningar, men vi var ändå nöjda med att nu inte behöva flytta utomlands, där kapital för utveckling av vattenprodukter fanns, utan kunna fortsätta att bo i Sverige och utveckla tekniken. Så vi körde på och vattenprojektet lades tillfälligt på hyllan. Fokus framåt blev istället att anställa fler medarbetare, utveckla tekniken, få fram och testa produkter ihop med kunder och lära oss marknaden.

Genombrott i kalla miljöer

Resultatet lät inte vänta på sig. Den kondenserande tekniken som man utvecklat visade sig fungera bättre – i alla temperaturer. Resultatet vid avfuktning i kalla miljöer för Airwatergreens teknik var dubbelt så bra som andra tekniker och energianvändningen minskades med 50%.

– Det blev ett verkligt genombrott för vår teknik. Och löste problem hos våra kunder som till exempel Svenska kyrkan, Försvarsmakten och VA/AV-industrin som samtliga ansvarar för kalla byggnader som måste hållas torra året om – för att undvika fuktskador. Med vår teknik kunde kundernas kostnad för uppvärmning dessutom minskas eftersom avfuktnings-aggregaten klarade att hålla lokalerna torra utan att extra värme krävdes.

Tekniksprång öppnar för ursprungsidén

Bolaget började att profilera sig som ett avfuktningsföretag och satsade stora resurser på teknikutveckling. Efter ett par år sker ett tekniskt genombrott när man byter till ett nytt flytande absorberande material som ger en mångfalt förbättrad energieffektivitet. Ett tekniksprång som innebar att idén och ursprungstanken, att utvinna vatten ur luft, får en helt ny möjlighet att utvecklas.

Airwatergreen knoppar av Drupps

– Det är nu som tankarna på vatten kommer tillbaka. Drupps bildas först som ett dotterbolag med inriktning vatten, som två år senare knoppas av från Airwatergreen för att inte störa dess pågående profilering som avfuktningsföretag på den skandinaviska marknaden. Drupps tar vid där allt en gång började och är idag 12 år efter att idén väcktes en renodlad vattenteknikproducent med siktet inställt på att lösa behov på marknader långt bortom Sverige.

Ökat intresse för atmosfäriskt vatten

När det gäller att utvinna atmosfäriskt vatten är omvärldens intresse och behov ett helt annat idag än när Jonas och Fredrik kom på sin idé. Framförallt är det stora livsmedelsindustrier som efterfrågar nya vattenlösningar och vill hitta hållbara lösningar.

– I många länder är vattenbrist ett faktum och ett hot mot produktion. Intresset för atmosfäriskt vatten ökar men har tidigare varit alltför dyrt för att utgöra ett reellt alternativ. Drupps är nu nere på samma nivåer som andra vattenslag, vilket har gjort att stora vattenanvändare nu börjar intressera sig.

Bryggerier testar Drupps teknik

Drupps teknik testas idag av stora företag både i USA och i Thailand, och fler är på gång. Bolagets teknik och unika modulbygge har även uppmärksammats av Global Water Intelligence som är vattenvärldens mest inflytelserika nyhetsförmedlare.

Rådet är - gör inte som vi!

Även om Jonas så här i efterhand kan konstatera att utvecklingsarbetet i hög grad styrts av tekniken man utvecklade och jobbet till stor del handlat om att hitta marknader där styrkan i tekniken passar in, så är hans råd till andra att börja med att identifiera problemet, fundera på varför ingen löst det, hitta kunder och alltid ha igång ett spaningsarbete för att upptäcka åt vilket håll vindarna blåser – vad som händer i omvärlden. Hans råd är också att tidigt kontakta UU Invest för att öka möjligheten att förverkliga sina idéer genom nödvändiga investeringar som krävs för att idéer och resultat ska lyfta, utvecklas och göra skillnad.

Läs mer om Airwatergreen och Drupps.

 

På LinkedIn kan du läsa mer om oss och våra portföljbolag. För senaste nytt – följ oss gärna.

Aktuellt

Visa:

Maryam Poorafshar SampleFacts

Avancerad blodinsamling i ny design och nytt material

Bara en droppe blod är vad som behövs för att möjliggöra olika analyser i ett blodprov med hjälp av SampleFacts nytänkande lösning – som inte är ett blodrör utan ett smart papperskort med ett unikt dubbelt membran. Bloddroppen separerar i två fraktioner, celler och plasma, på ett och samma kort – prover som i torkat skick öppnar nya möjligheter för forskare, vården och enskilda patienter. Möt bolagets vd Maryam Poorafshar som siktar på ett snabbt fortsatt utvecklingsarbete.

Fredrik Swartling

Ny möjlig behandlingsmetod där ingen hjälp finns att få idag

Att förstå hur elakartade hjärntumörer uppstår och utveckla ny möjlig behandling står i fokus för Fredrik Swartling, lektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet och hans forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet. Siktet är inställt på att med stöd av ett stamcellsprotein utveckla en möjlig klinisk behandling riktad mot de celler som man bedömer bidrar och orsakar återfall hos både barn och vuxna vid malign hjärntumör.

Karl Grinnemo AVulotion

AVulotion – Ny metod att behandla konsekvenserna av hjärtinfarkt och förhindra hjärtsviktsutveckling.

En möjlighet att behandla en av våra folksjukdomar på ett helt nytt sätt står i fokus för Karl-Henrik Grinnemo och teamet på AVulotion. Det handlar om hjärtat och en ny metod att behandla konsekvenserna av en hjärtinfarkt och förhindra hjärtsviktsutveckling. Mycket av utvecklingsarbetet är klart och även om en hel del arbete återstår är planen att redan inom de närmaste åren kunna erbjuda ny förbättrad vård vid behandling av hjärtinfarkt.

Liza Löf Readily

Readily utvecklar nytt snabbtest med hög känslighet

Readily med Liza Löf i spetsen utvecklar ett helt nytt snabbtest som har samma höga känslighet som dagens PCR-tester. Tekniken är ursprungligen utvecklad av forskare på Ulf Landegrens lab i Uppsala och baseras på padlock probes eller så kallade hänglåsprober. Arbetet går snabbt och redan 2024 vill man erbjuda det som ett forskningstest och som ett diagnostiskt CE-märkt test 2027 för användning på bred front.

Screenshot with data from FUHS year book of 2023

FUHS årsbok 2023

FUHS, föreningen universitetsholdingbolag i Sverige årsbok för 2023 är här. I årsboken presenteras data från vad de samlade insatserna från universitetsholdingbolagen har inneburit i antal bolag, följdinvesteringar och genererade arbetstillfällen för Sverige.

Mateo Santurio UU Invest

VentureChallenge är tillbaka – 2024 års utlysning öppnar snart!

Efter en lyckad premiär förra året startar nu ansökningsperioden för VentureChallenge 2024. Mateo Santurio, Investment Manager, UU Invest och teamet på UU Innovation är redo och ser fram emot nya intressanta projekt och idéer sprungna ur forskningsresultat från Uppsala universitet

Joel Bollö ny vd för Mind Intelligance Lab

Joel Bollö – Ny VD för Mind Intelligence Lab

Uppsala universitet Invests portföljbolag Mind Intelligence Lab erbjuder teknik som gör det möjligt att i tidigt skede upptäcka och bedöma hotfull kommunikation och riskprofiler. Nu tar Joel Bollö över rollen som vd i bolaget.

Ida-Maria Sintorn portrait

SimSearch – Nytt kraftfullt verktyg i arbetet med biologiska mikroskopsbilder

Ida-Maria Sintorn utvecklar, tillsammans med sina kollegor inom projektet SimSearch, ny teknik för bildbearbetning av mikroskopibilder. Fokus är att göra det enklare, snabbare och säkrare för forskare att välja relevant information ur stora mängder data.

Tobias Sjoblom - SIA

SIA – En mer effektiv immunterapibehandling med ny biomarkör

Tobias Sjöblom är prefekt för Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och leder en forskargrupp inom cancerprecisionsmedicin. Via medel i höstens utlysning av VentureChallenge har Tobias och hans forskargrupp kunnat fullfölja patentansökan för en ny biomarkör.

CEO of HyEnGen Oscar Verho

HyEnGen – banbrytande forskning för hållbar energiproduktion

Oscar Verho och hans forskningsnätverk har siktet inställt på att skapa effektivare sätt att producera bränslen från vatten. Vägen dit går via ett avancerat tvärvetenskapligt utvecklingsarbete och en hållbar och effektiv elektrod med potential att göra grön vätgasproduktion mer kostnadseffektiv.

Collaboration graphic visual. Teamwork graphics. Image by pch.vector on Freepik

Från forskning till affär – samarbetet mellan UU Innovation och UU Invest förkortar tiden till marknaden

UU Invest huserar ditt projekt så att du kan knyta nödvändiga avtal med samarbetspartners, anställa nyckelpersoner för att utreda eller utveckla konceptet. Men även hjälpa till ”hands on” i förhandlingar och strategiarbete.

Matteo, en av Paperhives grundare.

AI effektiviserar evidensbaserade kliniska beslut

PapersHive är ett av UU Invests ca 55 portföljbolag. Med en AI-baserad sökteknologi samlar bolaget information från samtliga medicinska databaser på ett och samma ställe.

Susanne_Bredenberg

Nytt bildanalysverktyg för cancerdiagnostik ska göra det lätt att göra rätt

För att säkra en god vård och behandling av cancerpatienter kan automatiserad bildanalys komplettera manuell cancerdiagnostik.

Nikos_Thumb

Svensk infektionsforskning bakom nytt antibiotikatest

Nikos Fatsis-Kavalopoulos VD för RX Dynamics AB berättar om CombiANT®, en uppgradering av petriskålen för att testa kombinationsbehandlingar med hjälp av artificiell intelligens.

Alina_Castell_Thumb

Att våga gå sin egen väg. Alina Castell om ny cancermedicin.

Alina Castell berättar om MyCural Therapeutics och nya behandlingsmöjligheter av aggressiva cancertyper. UU Invest hjälper till att resa kapital i projekt från Karolinska Institutet.

Lisa-Kaati

Mind Intelligence Lab: Bolaget som kan stoppa våldsbrott innan de inträffar

Bolaget Mind Intelligence Lab ska ta in kapital via nyemission. Läs intervju med Lisa Kaati, grundare och forskningschef i bolaget.

Emelie_Thumb

Symptoms: Hur mår du idag?

Om Symptoms Europe och arbetet med att förenkla och förbättra patientens och läkarens dialog. En intervju med Emelie Gustafson, VD.

Andreas Hellander, Scaleout

Ledande aktör inom EU när det gäller federerad maskininlärning som skyddar egen data. Nu investerar UU Invest i Scaleout

– Det vi erbjuder är en mjukvaruplattform som möjliggör federerad maskininlärning i stor skala, säger Andreas Hellander vd Scaleout.

Lennart Sör, Robin Johansson, Optima Planta

Resurseffektiv odling med maskininlärning och aeroponik. UU Invest investerar i Optima Planta

– Optima Planta är i en spännande fas. Utmaningen är att bredda vårt sortimentet, finslipa och vidareutveckla tekniken och skala upp vår verksamhet. Möt bolagets vd Lennart Sör och affärschef Robin Johansson, Optima Planta.

Fabian2IMG_5871

Digital plattform med potential – UU Invest investerar i Storesprint

– Vi erbjuder ett smart, överskådligt system som är lättarbetat och ger alla info och överblick i den dagliga driften, säger Fabian Haglund, vd Storesprint.

Leif1

Digitalt utbildningsverktyg – nyckel till ökad hållbarhet

Siktet är inställt på ett akut globalt problem – hållbarhet. Med ett nytt didaktiskt verktyg vill Leif Östman skapa förståelse, engagemang och hopp hos elever och lärare runt om i världen.

Mamduh Halawa

Att leda

KRÖNIKA #4. Att peka mot slutmålet är inte samma sak som att bestämma alla delsteg mot det. Krönika #4 signerat Mamduh Halawa handlar om ATT LEDA.

Sara Mangsbo
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Immunonkologi
Foto Mikael Wallerstedt
BILDEN ÄR FRIKÖPT AV UPPSALA UNIVERSITET

Vad gör man när man är nyfiken?

KRÖNIKA Din innovation och din produkt formas av det du möter. Så gå ut och våga. Det är din tur nu! Inspireras av krönika signerat Sara Mangsbo, Universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Immunonkologi, Uppsala universitet och entreprenör med inriktning på cancervaccin och immunterapi.

stardots-163-1 Daniel Petrini vd Stardots

Kraftfull digital hälsoplattform öppnar för individbaserad behandling

Parkinsons sjukdom står i fokus för Daniel Petrini och teamet på Stardots. Med en ny digital hälsoplattform är förhoppningen att radikalt förbättra behandlingen av den komplexa sjukdomen.

Tv. Gunilla Lundmark
Verkställande direktör UU Invest

Th. Malin Graffner Nordberg
Chef vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

Foto Mikael Wallerstedt

Framgångsrik samverkan ger resultat

Möt Gunilla Lundmark, vd UU Invest och Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation. Med olika roller och spetskompetens arbetar de mot samma övergripande mål – att bidra i Uppsala universitets arbete att ta forskning vidare och nyttiggöra kunskap i samhället.

helena-danielsonxx630

Nyfikenhet och vetgirighet är drivkraften framåt

Helena Danielson vill veta varför och använda all sin kunskap inom kemi och biokemi för att hitta svar. Utbildning är hennes första prioritet, Högt upp på agendan står också att utveckla läkemedel där de saknas och förbättra de vi redan har. 

Mamduh Halawa

Bygg produkten i korridoren – inte studentrummet

KRÖNIKA#3 Idéer som tar sig till produktstadiet har ofta en gemensam nämnare – de skapas i hög grad tillsammans med kunden som ofta är i kontakt med produkten långt innan den är färdig.

Micke_2

Handelsbanken Uppsala City Innovationsstiftelse tackar för sig

Efter mer än 250 utdelade stipendier och 18 års arbete avslutar stiftelsen nu sitt arbete. Att flera av stipendiaterna arbetar på framgångsrika innovativa Uppsalabolag gläder Micael Lindström, kontorschef Handelsbanken Uppsala City.

Linus Bosaeus

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Mamduh Halawa

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Mamduh Halawa

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Mamduh Halawa

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

IPF

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Maria Strömme

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Gunilla Lundmark

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

press-mobile-app-04-4daed6e2

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Björn Berg

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Sara Thorslund

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Azel Lundwall

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.