Component 7 – 12

INVESTERINGAR

ANTAL BOLAG

104

Group 2203

INVESTERAT KAPITAL

MSEK

165

Component 7 – 1

PORTFÖLJBOLAG

ANTAL BOLAG

43

Component 7 – 12

EGET KAPITAL

MSEK

119

UU Investerar i tidigt skede med avsikt att sälja sitt innehav när bolaget validerat teknik och marknad och väckt intresset bland andra investerare eller industriföretag vill förvärva verksamheten. Alternativt säljer UU Invest sitt innehav om bolaget noteras på en handelsplats. Historiskt har 12 antal bolag i portföljen gjort s.k. initial public offering (IPO). Dessa bolag har i dag ett samlat värde på ca 40 miljarder sek.

Investerare

UU Invest AB är en tidig investerare och vi samarbetar gärna med andra investerare och medfinansiärer som liksom vi investerar i forskning med hög innovations- och tillväxtpotential. Vårt engagemang är långsiktigt och sträcker sig i de flesta fall från bolagsstart och 5–15 år fram i tiden. Tillsammans med forskarteamet lägger vi grunden för bolaget i form av startkapital, granskning, kunskap och nätverkande. Och i varje investering vi gör följer Uppsala universitets varumärke med som ytterligare kvalitetsstämpel.

Arbetet bakom våra investeringar

De forskningsidéer som presenteras för oss går igenom flera granskningar innan vi bedömer om det finns goda förutsättningar för bolagens utveckling.

När vi träffar forskarna har det ofta arbetat ihop med Uppsala universitets rådgivningsorgan, UU innovation.  Med hjälp av erfarna affärs- och patentrådgivare har man gått igenom eventuella problem och möjligheter samtidigt som man fått hjälp med marknads- och verifieringsundersökningar

Genom vårt dotterbolag, Projekt AB, kan idéerna även genomgå en förinkubation. Där testar och analyserar vi det tänkta erbjudandets möjligheter och hinder på marknaden innan ett eventuellt bolag bildas.

Grunden för lyckade affärer

Startkapital

UU Invest AB är en tidig investerare som erbjuder försådd- och såddkapital som gör det möjligt för forskare och entreprenörer att ta forskning vidare till samhället. Med vårt tidiga stöd bidrar vi i bolagets arbete att bygga rätt affärsmodell, skapa ett team med viktig kompetens och stämma av sin idé med marknaden.

Långsiktigt engagemang

Vi investerar långsiktigt för att ge bolagen tid att växa långsamt, utveckla sina affärer och bygga team som kan ta spetskompetens och teknik vidare. Vårt engagemang i bolagen sträcker sig från första investering 5-15 år framåt.

Kompetens

UU Invest AB har lång erfarenhet att utvärdera affärsidéer och bidra med kompetens där vi ser idéer och forskning med potential att ta vidare till nytta i samhället. Vi planerar alltid för ett långsiktigt ägande och samarbetar gärna med andra investerare.

Brett nätverk

UU Invest AB har kontakt med och samarbetar med andra investerarnätverk och investmentbolag som liksom vi har siktet inställt på att bidra i arbetet att ta forskning vidare och utveckla nya hållbara lösningar, ny teknik och nya metoder.

Investera i samhällsnyttan

Uppsala universitet har ett brett forskningsområde. Det avspeglar också våra investeringar som lyfter innovationslösningar från teknikområdet, life science, humaniora och samhällsvetenskap. Just nu har vi mer än 40 aktiva bolag och historiskt sett har UU Invest AB investerat i över 100 bolag.

Visste du att all vår vinst återinvesteras i andra forskningsprojekt? På så sätt bidrar din framgång till att fler forskare kan utveckla sina idéer.

Aktuellt

Visa:

Papershive i nytt samarbete med Oracle for Research

Partnerskapet med Oracle for Research öppnar nya möjligheter för Papershive att nå ut med sin teknik och accelerera utvecklingsarbetet.

Simon Granit ny CFO på UU Invest

Om några veckor är han på plats – UU Invests nya CFO. Men redan nu kan du läsa mer här om Simon Granit. Erfarenheterna han tar med sig och utmaningarna han ser fram mot.

Rolling Optics

Ny vd på Rolling Optics

Rolling Optics intensifierar kommersialiseringen av sina mikrooptiska säkerhetslösningar. Ny vd i bolaget är sedan juni 2021 Hans-Petter Andersson.

Framgångsrik tredje investeringsrunda för Oncodia

Oncodia har genomfört en framgångsrik tredje investeringsrunda. De ledande investerarna är Nolsterby Invest AB, Mats Paulssons stiftelse och UU Invest.

Nytt bolag från Molecular Tools – Landegren lab

Ulf Landegren startar tillsammans med tidigare doktoranden Lei Chen ett nytt bolag med fokus på att med ny teknik bättre kunna hitta små mängder mutationer från tumörer i patientprover.

Atlas Antibodies förvärvar evitria

Atlas Antibodies förvärvar evitria – världsledande inom rekombinant antikroppsuttryck.

UU Invest investerar i MM18

– Vår förhoppning är att vår investering kommer att bidra till bättre vård för cancerpatienterna, säger Gunilla Lundmark, vd UU Invest.

Ngenic noteras på Nasdaq First North Growth Market

I början av juni godkändes Ngenic AB:s ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Emplicure noteras på Nasdaq First North Growth Market

Måndagen den 7 juni 2021 inleddes teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Emplicure AB på Nasdaq First North Growth Market.

Convertus vinner ny upphandling

Maskinöversättningsföretaget Convertus tar hem en ny prestigefylld upphandling. Aktuell kund denna gång är Göteborgs universitet och uppdraget att översätta universitets kursplaner.

VNV Global investerar i Stardots

VNV Global investerar i Stardots och bolagets plattform för neurologiska sjukdomar med särskilt fokus på Parkinsons sjukdom.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.