Intervju 21.04.14

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet. UU Invest har följt Gradientech från start och investerat i bolaget som under oktober 2021 planerar för börsintroduktion.

 

Gradientechs banbrytande teknik bygger på forskning från Ångströmlaboratoriet och ger en helt ny möjlighet att hjälpa patienter som drabbats av sepsis – blodförgiftning. Att snabbt avgöra vilken specifik antibiotika som patienten bör behandlas med och hur den ska doseras är livsavgörande. Bolagets diagnosverktyg QuickMIC® ger svar både om patienten är resistent mot någon specifik antibiotika och vilken antibiotika och vilken dos som bör väljas.

Nytt verktyg i kampen mot antibiotikaresistens

– Det är verkligen inspirerande och spännande att kunna erbjuda ett verktyg som så radikalt ökar möjligheterna att både hjälpa patienter med livshotande sjukdom och bidra i utmaningen att försöka bromsa den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens. Det är fantastiskt kul att se hur våra forskningsresultat kan göra skillnad, säger Sara Thorslund, vd och medgrundare av Gradientech.

Idag testas QuickMIC kliniskt och en betateststudie pågår i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala där sjukhusets egna labpersonal testkör installerade QuickMIC system med patientprover. Under hösten siktar bolaget på börsintroduktion och en ny fas börjar.

Basen i all forskning - att göra nytta i samhället

Att forskning ska komma samhället till nytta är en självklarhet för Sara.

– Det ska mycket till att forska på något som inte kan komma till nytta som jag ser det. All forskning ska på något sätt kunna tas vidare och komma samhället till nytta. För mig är det basen i all forskning. Det handlar om att ge tillbaka något som kan gynna samhället. Ofta krävs det extrem uthållighet att ta forskningsresultat hela vägen till en slutlig produkt, och vägen dit ser väldigt olika ut. Men att få vara med och ta sin forskning vidare är inget annat än en ynnest.

Dialog och erfarenhetsutbyten drivkraft

Under hela bolagets resa har möten med andra personer som stått inför liknande utmaningar betytt mycket för Sara, liksom att träffa och ta del av erfarenhet från mentorer och andra som tagit idéer vidare och kommersialiserat dessa.

– Jag har varit öppen med vad vi behöver hjälp med och haft förmånen att få ta del av andras kunskap och erfarenhet. Det har hjälpt oss framåt. Både nationellt men också internationellt när vi nådde den nivån. Det har varit en tillgång och en stark drivkraft i arbetet. Jag har också haft en bra dialog och stöd av flera av aktörerna i innovationssystemet. Det betyder mycket.

Starkt forskarteam inspirerar

Från det team som tillsammans startade bolaget är det bara Sara som är anställd i bolaget. Men kontakten och utbytena med medgrundarna och andra personer som var med tidigt i bolaget är många och en viktig pusselbit i bolagets framgång.

– Att ta en idé eller en ny teknisk lösning vidare är inget man klarar av att göra ensam. Det är viktigt att hitta sammanhang där man kan stöta och blöta frågor och utmaningar som man står inför. Den här gruppen känner både mig, bolaget och våra utmaningar väl. Utan dem hade jag kanske tappat entusiasmen – även om jag är van vid motvind och kanske till och med jobbar bättre då, delar vi framgångar och stöttar varandra när det blåser snålt. För att lyckas tror jag att man måste tycka att det är kul även när det är motgång. Det blir en vana och en vardag.

Investering med stort symboliskt värde

En annan viktig partner för Gradientech är UU Invest som i ett tidigt skede och först av alla investerade i bolaget. En investering som Sara menar var avgörande för att intressera och få med andra investerare i bolaget.

– UU Invest har funnits med oss allra längst och betyder fortfarande mycket för bolaget, men nu på andra sätt än finansiellt. Istället handlar det om utbyte av kunskap och erfarenhet. UU Invest har medarbetare som kan bidra med sin erfarenhet  och som har breda personliga nätverk och kontakter. Som exempel har UU Invest medarbetare nyligen bidragit genom  arbete i valberedning i bolaget.

Bättre vård för sepsis-patienter

På frågan hur Sara ser bolaget om 5 år är hennes förhoppning att man då är en väletablerad diagnostikaktör på den internationella marknaden och har samarbeten igång med flera internationella spelare. ”Småbolags-tänket” som finns idag som gör bolaget ”snabbfotat” hoppas hon finns kvar även om bolaget växer i storlek och organisation. Fokus ska fortsatt vara att utnyttja sina resurser optimalt, ta hjälp där det behövs, och styras av bolagets vision om att ta fram innovation som bidrar till en hållbar värld och bättre vård.

Ta forskningen vidare - Saras tips

Med facit i hand tror Sara att det hade kunnat gynna bolaget att ännu tidigare vidgat vyerna internationellt: sökt kontakt och samarbetat ännu mer med aktörer utanför Sverige och även involverat internationell erfarenhet och kunskap i bolagets styrelsearbete.

Här Saras bästa råd när du ska ta din forskning vidare:

  • Ha inte för bråttom att kasta loss. Håll kvar idéerna så länge du kan inom universitetets väggar. Det utvecklingsarbete du gör nu är grunden för fortsättningen. Nätverka, testa och skapa kontakter.
  • Hitta ett team. Arbeta inte bara med likasinnade. Utmaningarna du står inför kräver också annan erfarenhet är din egen. Leta bland industrin och ta till vara seniora rådgivares stora erfarenhet.
  • Våga fråga. Hjälp finns att få. Erfarna mentorer och intressanta samarbeten ger dig större chans att lyckas.

Läs mer om Gradientech och diagnosverktyget QuickMIC.

Intervjun med Sara Thorslund är gjord februari 2021.

Aktuellt

Visa:

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.