Forskare

Som forskare har du möjlighet att ta din forskning vidare och själv vara med och utveckla idéer som kan göra nytta i samhället. Utmaningarna är många och behovet av nya lösningar är stort. Vi är en tidig investerare som kan bidra i ditt arbete att omvandla och utveckla idéer till bolag och forskning till samhällsnytta. Med vårt stöd kan du prioritera nödvändiga aktiviteter, reducera risker och skapa förutsättningar för framtida kapitalanskaffning.

Att ha oss och universitetet som investerare

Uppsala Invest AB är en långsiktig investerare. Vi följer våra bolag i 5-15 år och ger på så sätt bolagen möjlighet att utvecklas och växa långsamt. Under den tiden står vi för försådd- och såddkapital, branschexpertis, juridisk vägledning, marknadsanalyser och marknadsföringsinsikter. Att ha Uppsala universitets investeringsbolag som ägare och återinvesterare bidrar till stabilitet och trovärdighet i ditt utvecklingsarbete.

I vårt erbjudande ingår flera fördelar som bidrar till lyckade affärer

Startkapital

Kapital i ett tidigt skede ger dig ökad möjlighet att testa din idé, bygga upp rätt affärsmodell, skapa ett team och stämma av din idé med marknaden.

Kompetens

Vi har lång erfarenhet av att investera i tidiga bolag. Med oss som tidig investerare ökar även dina möjligheter till fortsatt finansiering via våra investerarnätverk, privata investerare, VC-fonder och industriella investerare.

Brett nätverk

UU Invest AB ingår i Uppsalas innovationssystem. Här finns kompetens som är kritiskt i ett tidigt skede. Det kan till exempel handla om patent- och IP-frågor, marknadsundersökningar, affärsutveckling och erfarenhetsutbyte och kontakt med seniora personer som liksom du tagit sin forskning vidare.

Långsiktigt engagemang

UU Invest AB investerar långsiktigt. Räkna med vårt engagemang och stöd i 5-15 år efter en första investering. Vår långsiktighet ger dig möjlighet att växa långsamt, utveckla bolaget och ge vinst längre fram. Det ger dig arbetsro att bygga din verksamhet.

Vägen till oss går oftast via UU Innovation – Uppsala universitets rådgivningsorgan

Genom UU Innovations affärs- och patentrådgivare kan din forskning genomgå analyser och verifieringsundersökningar som pekar på möjligheter och eventuella problem. Det är ett värdefullt samarbete för oss som banar väg för kommande faser i den eventuella bolagsbildningen.

Visste du att all vår vinst återinvesteras i andra forskningsprojekt? På så sätt bidrar din framgång till att fler forskare kan utveckla sina idéer.

Aktuellt

Visa:

Papershive i nytt samarbete med Oracle for Research

Partnerskapet med Oracle for Research öppnar nya möjligheter för Papershive att nå ut med sin teknik och accelerera utvecklingsarbetet.

Simon Granit ny CFO på UU Invest

Om några veckor är han på plats – UU Invests nya CFO. Men redan nu kan du läsa mer här om Simon Granit. Erfarenheterna han tar med sig och utmaningarna han ser fram mot.

Rolling Optics

Ny vd på Rolling Optics

Rolling Optics intensifierar kommersialiseringen av sina mikrooptiska säkerhetslösningar. Ny vd i bolaget är sedan juni 2021 Hans-Petter Andersson.

Framgångsrik tredje investeringsrunda för Oncodia

Oncodia har genomfört en framgångsrik tredje investeringsrunda. De ledande investerarna är Nolsterby Invest AB, Mats Paulssons stiftelse och UU Invest.

Nytt bolag från Molecular Tools – Landegren lab

Ulf Landegren startar tillsammans med tidigare doktoranden Lei Chen ett nytt bolag med fokus på att med ny teknik bättre kunna hitta små mängder mutationer från tumörer i patientprover.

Atlas Antibodies förvärvar evitria

Atlas Antibodies förvärvar evitria – världsledande inom rekombinant antikroppsuttryck.

UU Invest investerar i MM18

– Vår förhoppning är att vår investering kommer att bidra till bättre vård för cancerpatienterna, säger Gunilla Lundmark, vd UU Invest.

Ngenic noteras på Nasdaq First North Growth Market

I början av juni godkändes Ngenic AB:s ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Emplicure noteras på Nasdaq First North Growth Market

Måndagen den 7 juni 2021 inleddes teckningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen av Emplicure AB på Nasdaq First North Growth Market.

Convertus vinner ny upphandling

Maskinöversättningsföretaget Convertus tar hem en ny prestigefylld upphandling. Aktuell kund denna gång är Göteborgs universitet och uppdraget att översätta universitets kursplaner.

VNV Global investerar i Stardots

VNV Global investerar i Stardots och bolagets plattform för neurologiska sjukdomar med särskilt fokus på Parkinsons sjukdom.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.