Digitalt utbildningsverktyg – nyckel till ökad hållbarhet

Siktet är inställt på ett akut globalt problem – hållbarhet och utmaningen – att ge lärare världen över ett nytt digitalt redskap i arbetet. Möt Leif Östman, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och grundare till Eduquality som med ett nytt didaktiskt verktyg vill skapa förståelse, engagemang och hopp hos elever och lärare runt om i världen.

 

 

Eduquality startade sin verksamhet för lite mer än tio år sedan och idag är bolagets affärsidé mer aktuell än någonsin. Sen starten har bolaget justerat sin affärsmodell och sökt nya vägar ut till elever och lärare. För det är lärarna som står i fokus för Leif Östman och de han sätter sitt hopp till när det gäller att nå ut med kunskap som kan förändra vanor och på sikt bidra till en hållbar värld.

Leif själv är lärare och det är med och för lärare han vill arbeta. Att hitta nya didaktiska verktyg som underlättar undervisningen står högt på hans lista liksom att hitta vägar förbi ”silo-tänkande” och problemlösningar där alltför stor del av arbetet går åt till att ”uppfinna hjulet” ännu en gång. Avsaknaden av kunskap och metoder menar han medför att problemlösning allt för ofta stannar vid att prata om problemet än att lösa det.

Kunskap och förståelse skapar engagemang

– Utan fakta är vi chanslösa men när det gäller hållbarhetsarbetet är utmaningen dessutom att vi inte är eniga. Alla håller inte med om hur lösa problemen. En viktig del i undervisningen blir därför att lära sig att argumentera, delta i diskussioner, kunna föra fram sin åsikt, lyssna på andra, bidra i arbetet och engagera sig. Lösningen som jag ser det är att både skapa tillgång till fakta och didaktiska verktyg – metoder och modeller för undervisningen – som skapar förståelse, engagemang, handlingskompetens och hopp hos elever och lärare runt om i världen.

Och det är här som erbjudandet från Eduquality kommer in. Ett erbjudande som enklast kan beskrivas som en digital plattform som ger tillgång till aktuell forskning, metoder och arbetsmaterial som skapar engagemang i klassrummet men också en möjlighet till att tillsammans med andra lärare, forskare och aktörer i civilsamhället utveckla högkvalitativa lektionsplaner och lektionsmaterial.

Aktuella fakta och metoder ger kraft i arbetet

– Att fortbilda 80 miljoner lärare världen över i ämnet är inte görbart. Med en digital plattform som rymmer bibliotek med lektionsplaner skapade av lärare och faktamaterial samt verktyg för kollegialt lärande och samskapande mellan forskare och lärare kan vi skapa mer kraft i arbetet. Med hjälp av denna plattform kan lärarna kontinuerligt ha tillgång till aktuell forskning, metoder och inspiration om hur arbetet i klassrummet kan bedrivas.

Kruxet är att hitta en modell där det varken är elever eller lärare som betalar för tillgången till den kunskap som finns. Vägen dit ser Leif går via samverkan, konsortier med olika aktörer som universitet, aktörer i civilsamhället och internationellt verksamma organisationer som UNESCO med flera. Ett arbete som är påbörjat och där Eduquality är startklara och redo att bidra.

Strävan att göra kunskap användbar

För Leif personligen är Eduquality en möjlighet att nå ut med forskning i samhället och låta den komma elever och lärare till godo. Han brinner för att kunskap görs användbar. Liksom tidigare arbetar han som forskare till 100 procent. Det är framförallt kvällar och helger och då och då i kortare intensiva perioder han arbetar med bolaget.

Möjligheter istället för begränsningar

– Mitt tips till andra forskare, som liksom jag ser potential i sitt arbete, är att ta sin forskning vidare. Det innebär inte att du slutar forska. Tvärtom. Du kommer att stöta på nya problem som kommer att kräva ny forskning för att komma vidare. Att arbeta i ett bolag innebär möjligheter där du idag kan uppleva begränsningar. För mig har det dessutom varit extra spännande att ta forskning vidare från ett ämnesområde i den akademiska forskningsvärlden där vi inte lika ofta ser spin-off som inom andra områden.

Att skapa internationella nätverk, hitta bra partners och aldrig underskatta tiden som krävs för teknikutveckling är några av Leifs tips till andra forskare som vill ta sin forskning vidare. Liksom att tidigt ta kontakt med UU Invest. En kontakt som för Leifs del skapades via Uppsalas företagsinkubator UIC.

UU Invest - starkt stöd och viktigt signalvärde

– Utan samarbetet med UU Invest som investerade i bolaget hade vi aldrig startat Eduquality. Det var avgörande. UU Invest visade att de trodde på det vi arbetade med och hjälpte oss att hålla skiljelinjerna mellan forskning och företagande. Att ha kvar relationen med universitetet via UU Invest gjorde att jag kände mig säker i mitt arbete. Vi fick rätt stöd – det stöd jag behövde. Samarbetet gav också viktigt signalvärde gentemot andra investerare och aktörer, säger Leif Östman, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och en av grundarna till Eduquality.

Vision - digitalt verktyg i bruk världen över

Med siktet några år framåt hoppas och tror Leif att bolagets digitala plattform kommer att vara i bruk och användas i många länder runt om i världen. Visionen är att det ska vara enkelt att få tillgång till fakta och undervisningsmetoder genom att koppla upp sig mot digitala bibliotek världen över, att lärare ges möjlighet att tillsammans med forskare och andra skapa lektionsmaterial och att flera bra partners ingår i arbetet – och kanske viktigast av allt – att lösningen innebär att elever och lärare fritt kan att använda materialet.

Läs mer om Eduquality här på bolagets webbsida

Vill du veta mer om hur UU Invest arbetar, kontakta oss gärna på info@uuinvest.se

Leif Östman är professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Didaktisk forskning handlar om undervisning och dess effekter för elevernas lärande.

Aktuellt

Visa:

Maryam Poorafshar SampleFacts

Avancerad blodinsamling i ny design och nytt material

Bara en droppe blod är vad som behövs för att möjliggöra olika analyser i ett blodprov med hjälp av SampleFacts nytänkande lösning – som inte är ett blodrör utan ett smart papperskort med ett unikt dubbelt membran. Bloddroppen separerar i två fraktioner, celler och plasma, på ett och samma kort – prover som i torkat skick öppnar nya möjligheter för forskare, vården och enskilda patienter. Möt bolagets vd Maryam Poorafshar som siktar på ett snabbt fortsatt utvecklingsarbete.

Fredrik Swartling

Ny möjlig behandlingsmetod där ingen hjälp finns att få idag

Att förstå hur elakartade hjärntumörer uppstår och utveckla ny möjlig behandling står i fokus för Fredrik Swartling, lektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet och hans forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet. Siktet är inställt på att med stöd av ett stamcellsprotein utveckla en möjlig klinisk behandling riktad mot de celler som man bedömer bidrar och orsakar återfall hos både barn och vuxna vid malign hjärntumör.

Karl Grinnemo AVulotion

AVulotion – Ny metod att behandla konsekvenserna av hjärtinfarkt och förhindra hjärtsviktsutveckling.

En möjlighet att behandla en av våra folksjukdomar på ett helt nytt sätt står i fokus för Karl-Henrik Grinnemo och teamet på AVulotion. Det handlar om hjärtat och en ny metod att behandla konsekvenserna av en hjärtinfarkt och förhindra hjärtsviktsutveckling. Mycket av utvecklingsarbetet är klart och även om en hel del arbete återstår är planen att redan inom de närmaste åren kunna erbjuda ny förbättrad vård vid behandling av hjärtinfarkt.

Liza Löf Readily

Readily utvecklar nytt snabbtest med hög känslighet

Readily med Liza Löf i spetsen utvecklar ett helt nytt snabbtest som har samma höga känslighet som dagens PCR-tester. Tekniken är ursprungligen utvecklad av forskare på Ulf Landegrens lab i Uppsala och baseras på padlock probes eller så kallade hänglåsprober. Arbetet går snabbt och redan 2024 vill man erbjuda det som ett forskningstest och som ett diagnostiskt CE-märkt test 2027 för användning på bred front.

Screenshot with data from FUHS year book of 2023

FUHS årsbok 2023

FUHS, föreningen universitetsholdingbolag i Sverige årsbok för 2023 är här. I årsboken presenteras data från vad de samlade insatserna från universitetsholdingbolagen har inneburit i antal bolag, följdinvesteringar och genererade arbetstillfällen för Sverige.

Mateo Santurio UU Invest

VentureChallenge är tillbaka – 2024 års utlysning öppnar snart!

Efter en lyckad premiär förra året startar nu ansökningsperioden för VentureChallenge 2024. Mateo Santurio, Investment Manager, UU Invest och teamet på UU Innovation är redo och ser fram emot nya intressanta projekt och idéer sprungna ur forskningsresultat från Uppsala universitet

Joel Bollö ny vd för Mind Intelligance Lab

Joel Bollö – Ny VD för Mind Intelligence Lab

Uppsala universitet Invests portföljbolag Mind Intelligence Lab erbjuder teknik som gör det möjligt att i tidigt skede upptäcka och bedöma hotfull kommunikation och riskprofiler. Nu tar Joel Bollö över rollen som vd i bolaget.

Ida-Maria Sintorn portrait

SimSearch – Nytt kraftfullt verktyg i arbetet med biologiska mikroskopsbilder

Ida-Maria Sintorn utvecklar, tillsammans med sina kollegor inom projektet SimSearch, ny teknik för bildbearbetning av mikroskopibilder. Fokus är att göra det enklare, snabbare och säkrare för forskare att välja relevant information ur stora mängder data.

Tobias Sjoblom - SIA

SIA – En mer effektiv immunterapibehandling med ny biomarkör

Tobias Sjöblom är prefekt för Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och leder en forskargrupp inom cancerprecisionsmedicin. Via medel i höstens utlysning av VentureChallenge har Tobias och hans forskargrupp kunnat fullfölja patentansökan för en ny biomarkör.

CEO of HyEnGen Oscar Verho

HyEnGen – banbrytande forskning för hållbar energiproduktion

Oscar Verho och hans forskningsnätverk har siktet inställt på att skapa effektivare sätt att producera bränslen från vatten. Vägen dit går via ett avancerat tvärvetenskapligt utvecklingsarbete och en hållbar och effektiv elektrod med potential att göra grön vätgasproduktion mer kostnadseffektiv.

Collaboration graphic visual. Teamwork graphics. Image by pch.vector on Freepik

Från forskning till affär – samarbetet mellan UU Innovation och UU Invest förkortar tiden till marknaden

UU Invest huserar ditt projekt så att du kan knyta nödvändiga avtal med samarbetspartners, anställa nyckelpersoner för att utreda eller utveckla konceptet. Men även hjälpa till ”hands on” i förhandlingar och strategiarbete.

Matteo, en av Paperhives grundare.

AI effektiviserar evidensbaserade kliniska beslut

PapersHive är ett av UU Invests ca 55 portföljbolag. Med en AI-baserad sökteknologi samlar bolaget information från samtliga medicinska databaser på ett och samma ställe.

Susanne_Bredenberg

Nytt bildanalysverktyg för cancerdiagnostik ska göra det lätt att göra rätt

För att säkra en god vård och behandling av cancerpatienter kan automatiserad bildanalys komplettera manuell cancerdiagnostik.

Nikos_Thumb

Svensk infektionsforskning bakom nytt antibiotikatest

Nikos Fatsis-Kavalopoulos VD för RX Dynamics AB berättar om CombiANT®, en uppgradering av petriskålen för att testa kombinationsbehandlingar med hjälp av artificiell intelligens.

Alina_Castell_Thumb

Att våga gå sin egen väg. Alina Castell om ny cancermedicin.

Alina Castell berättar om MyCural Therapeutics och nya behandlingsmöjligheter av aggressiva cancertyper. UU Invest hjälper till att resa kapital i projekt från Karolinska Institutet.

Lisa-Kaati

Mind Intelligence Lab: Bolaget som kan stoppa våldsbrott innan de inträffar

Bolaget Mind Intelligence Lab ska ta in kapital via nyemission. Läs intervju med Lisa Kaati, grundare och forskningschef i bolaget.

Emelie_Thumb

Symptoms: Hur mår du idag?

Om Symptoms Europe och arbetet med att förenkla och förbättra patientens och läkarens dialog. En intervju med Emelie Gustafson, VD.

Andreas Hellander, Scaleout

Ledande aktör inom EU när det gäller federerad maskininlärning som skyddar egen data. Nu investerar UU Invest i Scaleout

– Det vi erbjuder är en mjukvaruplattform som möjliggör federerad maskininlärning i stor skala, säger Andreas Hellander vd Scaleout.

Lennart Sör, Robin Johansson, Optima Planta

Resurseffektiv odling med maskininlärning och aeroponik. UU Invest investerar i Optima Planta

– Optima Planta är i en spännande fas. Utmaningen är att bredda vårt sortimentet, finslipa och vidareutveckla tekniken och skala upp vår verksamhet. Möt bolagets vd Lennart Sör och affärschef Robin Johansson, Optima Planta.

Fabian2IMG_5871

Digital plattform med potential – UU Invest investerar i Storesprint

– Vi erbjuder ett smart, överskådligt system som är lättarbetat och ger alla info och överblick i den dagliga driften, säger Fabian Haglund, vd Storesprint.

Mamduh Halawa

Att leda

KRÖNIKA #4. Att peka mot slutmålet är inte samma sak som att bestämma alla delsteg mot det. Krönika #4 signerat Mamduh Halawa handlar om ATT LEDA.

Sara Mangsbo
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Immunonkologi
Foto Mikael Wallerstedt
BILDEN ÄR FRIKÖPT AV UPPSALA UNIVERSITET

Vad gör man när man är nyfiken?

KRÖNIKA Din innovation och din produkt formas av det du möter. Så gå ut och våga. Det är din tur nu! Inspireras av krönika signerat Sara Mangsbo, Universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Immunonkologi, Uppsala universitet och entreprenör med inriktning på cancervaccin och immunterapi.

stardots-163-1 Daniel Petrini vd Stardots

Kraftfull digital hälsoplattform öppnar för individbaserad behandling

Parkinsons sjukdom står i fokus för Daniel Petrini och teamet på Stardots. Med en ny digital hälsoplattform är förhoppningen att radikalt förbättra behandlingen av den komplexa sjukdomen.

Tv. Gunilla Lundmark
Verkställande direktör UU Invest

Th. Malin Graffner Nordberg
Chef vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

Foto Mikael Wallerstedt

Framgångsrik samverkan ger resultat

Möt Gunilla Lundmark, vd UU Invest och Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation. Med olika roller och spetskompetens arbetar de mot samma övergripande mål – att bidra i Uppsala universitets arbete att ta forskning vidare och nyttiggöra kunskap i samhället.

helena-danielsonxx630

Nyfikenhet och vetgirighet är drivkraften framåt

Helena Danielson vill veta varför och använda all sin kunskap inom kemi och biokemi för att hitta svar. Utbildning är hennes första prioritet, Högt upp på agendan står också att utveckla läkemedel där de saknas och förbättra de vi redan har. 

Mamduh Halawa

Bygg produkten i korridoren – inte studentrummet

KRÖNIKA#3 Idéer som tar sig till produktstadiet har ofta en gemensam nämnare – de skapas i hög grad tillsammans med kunden som ofta är i kontakt med produkten långt innan den är färdig.

Micke_2

Handelsbanken Uppsala City Innovationsstiftelse tackar för sig

Efter mer än 250 utdelade stipendier och 18 års arbete avslutar stiftelsen nu sitt arbete. Att flera av stipendiaterna arbetar på framgångsrika innovativa Uppsalabolag gläder Micael Lindström, kontorschef Handelsbanken Uppsala City.

Linus Bosaeus

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Mamduh Halawa

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Mamduh Halawa

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Mamduh Halawa

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

IPF

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Maria Strömme

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Gunilla Lundmark

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

press-mobile-app-04-4daed6e2

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Björn Berg

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Sara Thorslund

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Azel Lundwall

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.