Intervju 21.04.14

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Med den som grund utvecklar, tillverkar och säljer bolaget äkthetslösningar med visuella 3D-effekter. UU Invest var med och grundade bolaget 2005, efter samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt, och har hela tiden försvarat sin ägarandel. Något som gett Rolling Optics viktig finansiering och kanske ännu viktigare – bidragit till bolagets höga trovärdighet på den internationella marknaden enligt Rolling Optics grundare och tidigare vd Axel Lundvall.

Förfalskningar är ett stort problem både för varumärkesägare och konsumenter. Rolling Optics teknik används idag runt om i världen där det förekommer förfalskningar inom till exempel livsmedels- och läkemedelsbranschen, produktion och distribution av reservdelar, industriprodukter, kosmetika och en rad andra varor. Dessutom utvecklar bolaget säkerhetslösningar för sedlar, pass och ID-kort. En av Rolling Optics samarbetspartners är CCL Secure, världens största tillverkare av plastsedlar. I augusti 2020 lanserade CCL en ny revolutionerande säkerhetslösning med 3D-effekter som integreras i sedelsubstratet och som man har utvecklat tillsammans med Rolling Optics.

– Vi har jobbat länge med att integrera teknologin i sedelsubstrat. Att nu äntligen få lansera en produkt i det mest prestigefyllda sammanhanget stärker förtroendet både för bolaget och vår teknologi, säger Axel Lundvall.

Forskning, passion och en stark drivkraft

Tekniken som Rolling Optics använder för äkthetsverifiering bygger på forskning från Uppsala universitet. Men de optiska effekter som är grundbulten i Rolling Optics lösning var inte huvudspåret utan något Axel ”snubblade” över i sitt forskningsarbete. Han såg hur tekniken kunde förfinas och en möjlighet att starta bolag. Vägen framåt har inte varit spikrak. Något som inte varit till nackdel. Tvärtom. Att tidiga idéer som inte motsvarade de första förväntningarna har ersatts med nya som visat sig vara rätt bedömer Axel har ökat förtroende för teamet både från investerare och samarbetspartners.

– Teknologin patenterades tidigt men en del idéer har vi fått lämna längs vägen. Med facit i hand är det ju också det som tagit oss hit där vi är idag. För de som tidigt investerade i bolaget och trodde på potentialen i våra teknik tror jag att min drivkraft och passion att utveckla och ta idéer vidare har varit betydelsefull. Det är inspirerande och betyder mycket, säger Axel.

UU Invest profilerad ägare

Tidigare i år noterades Rolling Optics på börsen genom ett omvänt förvärv. En lösning Axel är nöjd med och som han konstaterar att man valde på grund av att den pågående pandemin som ändrade förutsättningarna och de ursprungliga planerna för börsintroduktion fick ändras.

Att UU Invest fortsätter att vara en av ägarna i bolaget är extra viktigt för Axel. Historiskt sett bedömer han att det var helt avgörande för att bolaget överhuvudtaget kunde bildas. Att universitetets holdingbolag sedan har fortsatt att investera har haft stor betydelse för att skapa kontinuitet, förtroende och trovärdighet kring bolaget. Inte minst på den internationella arenan där ett universitetets delägarskap i ett bolag skattats högt.

Fortsatt tillväxt genom partnerskap och stärkt teknologi

Behovet av att skydda produkter från förfalskning är stort och bolagets kunder finns runt om i hela världen. Just nu är fokus inställt på att börsintroduktionen som gjorts under 2020 fortsätter att utveckla bolaget positivt. På sikt är planen att fortsätta växa, stärka bolagets varumärke, utveckla teknologin och befästa positionen som världsledande aktör inom mikrooptiska säkerhetslösningar. Eftersom säkerhetslösningar till stor del handlar om trovärdighet och avtal gärna sluts med aktörer inom den egna regionen är bolagets plan att växa internationellt genom partnerskap som ger regionala aktörer tillgång till Rolling Optics säkerhetslösningar.

För sin egen del konstaterar Axel med en titt i backspegeln från tiden då allt drog igång för snart 15 år sedan – när han valde att starta bolaget,  och hela vägen fram till våren 2020 när bolaget introducerades på börsen – att det varit väldigt mycket arbete.

Ta stöd i utvecklingsarbetet

– Jag har en stark drivkraft, en passion att förändra och utveckla det som är viktigt för framtiden. Att ha en stark egen drivkraft tror jag är viktigt. Både för dig själv och för de som investerar i dina idéer och den teknik du utvecklar. Men, så här i efterhand kan jag ju se att jag har varit tidvis naiv inför den insats som krävts. Mitt råd till andra som vill ta sina idér vidare är att också ta hand om sig själva, se till att ha stöd hemifrån och att ta hand om sin omgivning. Utvecklingsarbetet är fantastiskt roligt men också fantastiskt krävande. Du behöver stöd, säger Axel Lundvall, grundare Rolling Optics.

Här ytterligare några av Axels råd till dig som vill vara med och förändra framtiden.

Fyra råd när du vill ta din idé vidare

  • Att ta sin idé vidare är en fantastiskt möjlighet. Gör det gärna tidigt i livet när du inte har så många måsten i ditt liv och kan vara lite mer flexibel i uppstarten.
  • Våga ta risker – det kommer att ge dig erfarenhet.
  • Det svenska trygghetssystemet innebär stora möjligheter. Ta gärna din idé vidare redan under eller direkt efter studietiden.
  • Den svenska modellen med lärarundantaget ger dig fantastisk möjlighet att utveckla din idé och ta din forskning vidare. Gör det.
  • Ta kontakt med UU Invest och andra aktörer som finns för att hjälpa, inspirera och eventuellt investera i dina idéer om du väljer att starta ett bolag.

Läs mer om Rolling Optics och bolagets lösningar för äkthetsverifieringar. 

Aktuellt

Visa:

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.