Att våga gå sin egen väg. Alina Castell om ny cancermedicin.

Cancerutvecklingsbolaget MyCural Therapeutics bygger på tjugo års cancerforskning från Karolinska Institutet. Under året har de lyckats utveckla en metod som ligger till grund för bolaget och med MYC som måltavla hoppas de komma åt cancerceller på ett nytt sätt. Visionen är att på sikt kunna hjälpa cancerpatienter som idag saknar effektiv behandling. 

Att utveckla läkemedel är något helt annat än grundforskning. Det är en process som kräver ett annat angreppssätt. Det säger Alina Castell, cancerforskare och nybliven vd för MyCural Therapeutics. Bolaget startade hon i början på hösten tillsammans med forskarkollegorna Lars-Gunnar Larsson från Karolinska Institutet och Maria Sunnerhagen från Linköpings universitet.

 

­– Att vi startade bolag var dels för att göra det enklare att initiera samarbeten med farmabolag. Sen så är det ju så att all läkemedelsutveckling kostar extremt mycket pengar och det är i princip omöjligt för en akademisk forskargrupp att få den här typen av anslag, säger Alina Castell.

 

En räddning blev Uppsala universitet Invest, som hjälper forskare med affärsidéer i tidiga skeden med ägarkapital. Tillsammans med två andra holdingbolag, LiU invest och SLU Holding, gick de in som delägare i bolaget för att stötta ekonomisk och med kunskap inom företagsstrategi. Bolaget har också tagit in kapital från den nytillkomna ägaren, Länsförsäkringar Uppsala.

 

Efter en intensiv höst börjar Alina Castell känna sig varm i kläderna som vd. Hon vill vara där det händer, säger hon, och är gärna den som får det att hända. Hon drivs av att lära sig nya saker och det var en viktig anledning till att hon började forska från allra första början. Forskningens fria tanke och det ständiga sökandet efter ny kunskap ligger henne varmt om hjärtat. Men, säger hon, de senaste åren har inte bara varit en dans på rosor.

 

– Det har varit ganska tufft att driva ett sådant här svårt projekt, även om jag också har lärt mig väldigt mycket. Men jag hamnade i en konstig sits där patentansökningar gjorde att jag inte kunde publicera mig inom akademin och med en akademisk karriär på ”hold” så var det svårt att ta ut en lön, berättar Alina Castell.

 

Under fyra års tid var hon istället affilierad forskare medan hon arbetade inom industrin, där hon skaffade sig värdefull kunskap om just läkemedelsutveckling. Prekliniskt känner hon sig fullfjädrad, men kliniskt har hon fortfarande en del att lära, poängterar hon. Den nyvunna kunskapen om läkemedelsutveckling samt att forskargruppen under våren utvecklade en ny metod gav dem de bevis de behövde.

Det var avgörande. Vi blev övertygade om att vi hade haft rätt och att detta verkligen var görbart. Nu äntligen kunde vi ta nästa steg, säger Alina Castell.

 

­

– Det var avgörande. Vi blev övertygade om att vi hade haft rätt och att detta verkligen var görbart. Nu äntligen kunde vi ta nästa steg, säger Alina Castell.

 

Forskningsområdet, som är tvärvetenskapligt inom både biofysik och cell- och cancerbiologi, kan komplicera anslagsansökningar, men hon framhåller att det också är en framgångsfaktor. För även om alla säger sig vilja premiera den här typen av translationell forskning är det svårt att få anslag när man befinner sig mellan två forskningsområden, menar hon, men vi gav inte upp. Måltavla för MyCural är onkproteinet MYC. MYC spelar en stor roll för tumörutveckling och ger upphov till aggressiv sjukdom, metastaser och behandlingsresistens. Över hälften av all cancer drivs av MYC. Under åren har forskargruppen utvecklat flera analysmetoder för karakterisering och validering av läkemedelskandidater mot MYC och är världsledande inom området.

 

­– Där det idag inte finns någon cancerbehandling, där vill vi hjälpa. Vi har identifierat potentiella läkemedelskandidater, som hämmar MYC i aggressiva tumörmodeller och ökar överlevnad. Det här kan öppna upp ett nytt forskningsfält för nya terapier för patienter som idag saknar behandling, exempelvis de med MYC-drivna aggressiva högrisk-tumörer, säger Alina Castell.

Hon berättar vidare att MYC inte är ett typiskt protein utan har en oordnad struktur och det gör den svår att komma åt. Den beter sig inte som vanliga målproteiner och det kan vara en orsak till att det än idag inte finns några cancerterapier som bygger på hämning av MYC. Många av de farmabolag som tidigare hade MYC-projekt har lagt ned sina projekt, dels för att de inte har haft metoderna för att karaktärisera oordnade proteiner, dels för att det är obruten mark och därmed ett högriskprojekt.

– Tyvärr finns det fortfarande idag beslutsfattare som lever med gamla sanningar och inte vågar tro på detta. Vi är oerhört glada för att holdingbolagen stöttar oss. Drömscenariot längre fram är att hitta någon som vågar ta risk tillsammans med oss. Kanske en ny ägare i vår nästa investeringsrunda, kanske ett licensavtal med ett farmabolag, eller kanske ännu hellre en stor donation som för oss snabbare framåt. Jag jobbar hårt för att hitta rätt personer. Det är inte lätt och det tar tid att hitta rätt och det kostar mer än vi trodde. Men det är i det nya, outforskade, de stora genombrotten kommer, eller hur, säger Alina Castell avslutningsvis.

Bolaget planerar att göra en ny kapitalanskaffningsrunda på 15 miljoner kronor under våren 2023.

 

Kontakta Alina Castell för information om nyemissionen våren 2023

alina.castell@mycural.com

www.mycural.com.

Text: Susanna Eriksson Dahlberg

Aktuellt

Visa:

Svensk infektionsforskning bakom nytt antibiotikatest

Nikos Fatsis-Kavalopoulos VD för RX Dynamics AB berättar om CombiANT®, en uppgradering av petriskålen för att testa kombinationsbehandlingar med hjälp av artificiell intelligens.

Lisa Kaati Mind Intelligence LaB

Mind Intelligence Lab: Bolaget som kan stoppa våldsbrott innan de inträffar

Bolaget Mind Intelligence Lab ska ta in kapital via nyemission. Läs intervju med Lisa Kaati, grundare och forskningschef i bolaget.

Symptoms: Hur mår du idag?

Om Symptoms Europe och arbetet med att förenkla och förbättra patientens och läkarens dialog. En intervju med Emelie Gustafson, VD.

Andreas Hellander, Scaleout

Ledande aktör inom EU när det gäller federerad maskininlärning som skyddar egen data. Nu investerar UU Invest i Scaleout

– Det vi erbjuder är en mjukvaruplattform som möjliggör federerad maskininlärning i stor skala, säger Andreas Hellander vd Scaleout.

Lennart Sör, Robin Johansson, Optima Planta

Resurseffektiv odling med maskininlärning och aeroponik. UU Invest investerar i Optima Planta

– Optima Planta är i en spännande fas. Utmaningen är att bredda vårt sortimentet, finslipa och vidareutveckla tekniken och skala upp vår verksamhet. Möt bolagets vd Lennart Sör och affärschef Robin Johansson, Optima Planta.

Digital plattform med potential – UU Invest investerar i Storesprint

– Vi erbjuder ett smart, överskådligt system som är lättarbetat och ger alla info och överblick i den dagliga driften, säger Fabian Haglund, vd Storesprint.

Digitalt utbildningsverktyg – nyckel till ökad hållbarhet

Siktet är inställt på ett akut globalt problem – hållbarhet. Med ett nytt didaktiskt verktyg vill Leif Östman skapa förståelse, engagemang och hopp hos elever och lärare runt om i världen.

Att leda

KRÖNIKA #4. Att peka mot slutmålet är inte samma sak som att bestämma alla delsteg mot det. Krönika #4 signerat Mamduh Halawa handlar om ATT LEDA.

Vad gör man när man är nyfiken?

KRÖNIKA Din innovation och din produkt formas av det du möter. Så gå ut och våga. Det är din tur nu! Inspireras av krönika signerat Sara Mangsbo, Universitetslektor vid Institutionen för farmaci, Immunonkologi, Uppsala universitet och entreprenör med inriktning på cancervaccin och immunterapi.

Kraftfull digital hälsoplattform öppnar för individbaserad behandling

Parkinsons sjukdom står i fokus för Daniel Petrini och teamet på Stardots. Med en ny digital hälsoplattform är förhoppningen att radikalt förbättra behandlingen av den komplexa sjukdomen.

Framgångsrik samverkan ger resultat

Möt Gunilla Lundmark, vd UU Invest och Malin Graffner Nordberg, chef för UU Innovation. Med olika roller och spetskompetens arbetar de mot samma övergripande mål – att bidra i Uppsala universitets arbete att ta forskning vidare och nyttiggöra kunskap i samhället.

Nyfikenhet och vetgirighet är drivkraften framåt

Helena Danielson vill veta varför och använda all sin kunskap inom kemi och biokemi för att hitta svar. Utbildning är hennes första prioritet, Högt upp på agendan står också att utveckla läkemedel där de saknas och förbättra de vi redan har. 

Bygg produkten i korridoren – inte studentrummet

KRÖNIKA#3 Idéer som tar sig till produktstadiet har ofta en gemensam nämnare – de skapas i hög grad tillsammans med kunden som ofta är i kontakt med produkten långt innan den är färdig.

Handelsbanken Uppsala City Innovationsstiftelse tackar för sig

Efter mer än 250 utdelade stipendier och 18 års arbete avslutar stiftelsen nu sitt arbete. Att flera av stipendiaterna arbetar på framgångsrika innovativa Uppsalabolag gläder Micael Lindström, kontorschef Handelsbanken Uppsala City.

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Anna Sågvall Hein

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Anna Sågvall Hein, professor emerita har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning. och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Nu lämnar hon bolaget som inför nästa steg lyfts in i UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.