Intervju 21.04.14

Med stark drivkraft att ta forskning vidare

Under hela sitt yrkesverksamma liv har Anna Sågvall Hein, professor emerita vid Uppsala universitet arbetat i gränslandet mellan språk- och datavetenskap. Hon har inspirerat många forskare att arbeta med maskinöversättning och ihop med sin forskargrupp startat bolaget Convertus. Fem av Sveriges största universitet är sedan många år bolagets kunder och nu börjar en ny fas. Anna lämnar bolaget som under en period lyfts in som ett projekt inom ramen för UU Invests dotterbolag UU Projekt AB inför nästa steg.

 

Anna Sågvall Hein

Intresset för maskinöversättning har alltid funnits hos Anna Sågvall Hein, professor emerita i datorlingvistik vid Institutionen för Lingvistik och filologi, Uppsala universitet där hon blev den första innehavare av den nyinrättade professuren i datorlingvistik. Ett stipendium tog henne tidigt till Ryssland där hon bedrev licentiandstudier i slaviska språk och det var där intresset för maskinell översättning väcktes på allvar. Efter avslutad licentiatexamen fick Anna tjänst vid Uppsala Datacentral, UDAC, för att främja datorlingvistisk forskning och användning av datorer i språkvetenskapligt arbete. Med stöd också från Språkvetenskapliga sektionen kunde en liten grupp sättas upp vid UDAC, den så kallade Språkgruppen (Natural Language Processing Group).

Multra – grunden till Convertus

Jämsides med egen forskning utvecklade Språkgruppen datorprogram för språklig databehandling i samarbete med språkforskare från olika discipliner. Till en början dominerade ryska, men sen kom också tjeckiska, estniska, finska, franska, tyska och engelska med i bilden. Efter ett tiotal år inordnades Språkgruppen i universitetet som en fristående enhet, Centrum för datorlingvistik, och 1987 inrättades en professur i ämnet. En forskargrupp med fokus på maskinöversättning bildades runt professuren. Bland annat skapade man ett språkvetenskapligt baserat maskinöversättningssystem, Multra. Det blev grunden till Convertus.

För bra för att inte komma fler till godo

Beslutet att ta forskningen vidare och ge fler tillgång till systemet grundade sig på att resultaten var så bra och så intressanta att nyttan och möjligheterna borde komma fler till godo.

– Det var väldigt roligt och inspirerande att arbeta i forskargruppen och tillsammans skapa en ny plattform för språkteknologer. Vi trodde kanske inte att det skulle bli en kommersiell succé men var övertygade om att det vi gjorde var viktigt och jobbade vidare.

Convertus fick en bra start. Uppsala universitet blev bolagets första kund och första uppdraget att bygga ett program för maskinell översättning av kursplaner från svenska till engelska. Sedan dess har uppdraget utökats och omfattar idag universitetets kursplaner och utbildningsplaner inom samtliga verksamhetsområden. Kundlistan har utökats. Idag använder bland andra Lunds universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet och Karolinska institutet Convertus lösning.

Rätt lexikonstruktur avgörande

En nyckel till framgång vid maskinöversättning är att välja rätt översättning bland flera alternativ. Kursplanevärlden har sin egen terminologi. Multra använder sig av allmänna lexikon, lexikon över utbildningsterminologi och ämnesspecifika lexikon. De ämnesspecifika lexikonen avspeglar universitetens organisation i verksamhetsområden, fakulteter och institutioner. Hela lexikonet bildar en trädstruktur där de mest allmänna orden bildar rot och de institutionsanknutna orden utgör trädets löv. Systemet väljer den översättning som är mest specifik – den som befinner sig högst upp i trädet.

– Maskinöversättning bör vara en integrerad del i det ordinarie arbetet med kursplanerna på en institution. Det kräver ordning i kursdatabasen som kopplas till maskinöversättningsfunktionen.

Bolaget görs redo för nya utmaningar

UU Invest har tidigt varit partner och investerare i Convertus och när Anna nu avslutar sitt långa engagemang lyfts bolaget under en period in som projekt inom ramen för UU Invests dotterbolag UU Projekt AB.

– Det ser jag fram emot. Min förhoppning är att bolaget fortsätter att utvecklas. Våra nuvarande kunder finns kvar och har sagt ja till lösningen. Nu finns möjlighet att testa och utvärdera nya idéer och göra bolaget redo för nya utmaningar och nya ägare. Min förhoppning är att Convertus kan fortsätta att utvecklas för att nå fler kunder och fler universitet. Det är viktigt att språkfrågorna tas på allvar.

Mateo Santurio, ansvarig investeringar och affärsutveckling, UU Invest håller med.

– När Anna nu slutar är det angeläget att hitta möjligheter att ta arbetet vidare. Systemet är gjort på ett mycket bra sätt med skräddarsydda lexikon och domänspecifika variabler. Fem universitet finns redan bland kunderna och vår förhoppning är att intressera fler högskolor och universitet.

Lyft fram din akademiska profil som företagare

För Anna börjar en ny period och på frågan om vilka råd hon vill dela med sig till forskare och studenter som vill ta sina idéer och forskning vidare är att försöka skapa ett flöde av studenter som deltar i utvecklingsarbetet och bidrar med ny kunskap. Här Annas övriga råd:

  • Det går inte att driva ett företag med bara utvecklare. Det behövs säljare och en säljorganisation också.
  • Behåll kontakten med ”moderinstitutionen” och dess aktuella forskningVar medveten om din akademiska profil och dess värde och lyft fram den lite extra där det passar.
  • Bolaget bör inte vara för litet. För att bli huvudleverantör till större företag krävs en viss storlek. Sök samarbete med andra företag på jämställd nivå.
  • Bolag behöver pengar. Sök riskkapital om det passar bolaget.

Läs mer om Convertus och Anna Sågvall Hein.

Aktuellt

Visa:

Precisionsdiagnostik i fokus för Rarity Bioscience

Ulf Landegren och hans forskningsgrupp ligger bakom banbrytande forskning som lett till nya innovationer som framgångsrikt förvaltats och utvecklats i en rad olika bolag. Rarity Bioscience med vd Linus Bosaeus är ett av de senaste i raden.

Att ta steget ut i vildmarken

KRÖNIKA Så nu har du ett problem – men vad kan du göra med det? Och hur finner du motivationen att göra något åt det? Krönika#2 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Jonas Wamstad – erfaren entreprenör med örat mot marken och intresse för vatten

Airwatergreen och Drupps utgår från samma teknikplattform men agerar på två helt olika marknader.
Ägare med stort förtroende för grundarna och starkt intresse för omvärlden har varit drivande i bolagens framgång.

Låt problemet guida lösningen – och inte tvärtom

KRÖNIKA Ibland kan det vara bra att göra tvärtom. Istället för att gå runt och tänka på en produkt – tänk på ett problem. Krönika#1 signerad Mamduh Halawa, grundare och vd Zeeds App.

Zeeds App – en möjlighet att bygga meningsfulla vanor

På kort tid har Zeeds App uppmärksammats och prisats. För Mamduh Halawa började utvecklingsarbetet parallellt med studierna till psykolog vid Uppsala universitet.

Tre framgångsfaktorer för gott ledarskap i tillväxtbolag

Ny utbildning från IPF fokuserar på hur tillväxtbolag kan stärkas genom en mer medveten och fokuserad ledarutveckling.

Två ledstjärnor styr hennes forskning

Maria Strömme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet. Hennes drivkraft är att forskning ska göra nytta och kravet att lösningen har tydligt hållbarhetsperspektiv. Två ledstjärnor som visat sig vara ett vinnande koncept.

Uppdrag – att omsätta idéer till framgångsrika affärer och företag

Att bidra till att nyttiggöra forskning är en självklarhet för Gunilla Lundmark, vd UU Invest AB. Allt handlar om att få idéer att växa där UU Invest kan liknas vid en katalysator i rollen som tidig investerare.

Smart teknik effektiviserar energisystem

Att göra tekniken köpbar har varit en utmaning för Ngenic som nu på ett avgörande sätt är med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Potentialen är enorm säger Björn Berg, vd i bolaget som tillsammans med sitt team nu tar bolaget till börsen.

Värdedriven investerare med fokus på de stora utmaningarna

Björn Berg är vd i investerar-nätverket PÄAB. Han har jobbat som investerare i mer än 30 år. Hela tiden med samma drivkraft och investeringsfilosofi – att på något sätt bidra till att världen blir lite bättre.

Genombrott i vården av sepsis-patienter

Antibiotikaresistens beskrivs som ett av de största globala hälsoutmaningarna framöver. Sara Thorslund är vd och en av grundarna i Gradientech AB, ett forskningsbolag som med ny teknik är redo att bidra i arbetet.

Äkthetsverifiering som stoppar förfalskningar

Rolling Optics har uppfunnit och patenterat världens mest högupplösta tryckteknik. Axel Lundwall berättar om bolaget som UU Invest var med och grundade 2005, efter ett samarbeten inom ramen för Uppsala universitets Projekt.